HAUGESUND | Sympatisørar av Ten Folket har dekt ein fascistisk graffiti på ein butikkvegg i Haugesund med anti-fascistisk graffiti.