BERGEN | I Bergen holder venner og sympatisører i Bergen på å studere marxismens politiske økonomi. Alle interesserte er velkommen.