BERGEN | Kommunistiske aktivister i Rød Blokk gikk sammen med flere andre om å kaste fascistiske "Alliansen" ut av 1. mai-toget i Bergen.

"Vi demonstrerer mot krig og kapitalisme. Kapitalismen er ødeleggende for verden og miljøet. Vi ønsker en væpnet revolusjon i Norge", uttaler en av aktivistene til Bergensavisen.

På Tårnplass i Bergen møtte imidlertid også fascister fra Alliansen opp i 1. mai toget. Aktivister der (fra andre organisasjoner) meldte ifra til LO-vaktene, som sa at de ikke kunne gjøre noe med det, fordi Alliansen “ikke hadde gjort noe galt”. De hadde kontaktet LO-sentralt (uvisst om Bergen) som mente at det ikke var noe å gjøre. Flere aktivister nektet da å delta videre. Alliansen gikk da sammen med 1. Mai toget til oppmøtet på Torgalmenningen. Der møtte de på antifascister som stoppet dem fra gå inn på området. Blokka deres oppløste seg, men møttes igjen senere lengre inne på Torgalmenningen. Antifascister gikk da mot de for å vise at de ikke var velkomne, mens de ropte “ingen fascister i våre gater.” LO-vaktene dannet da et beskyttelsesvern rundt fascistene og sa at dersom det ble ropt og gått imot fascistene så ville antifascistene bli vist bort. Videre kom Bergen sin LO-leder bort og lovet at fascistene ikke skulle få gå i toget, at vaktene og politiet skulle stoppe de. Men da toget gikk viste det seg at dette var løgn. De fikk gå i toget, med LO-vaktene som beskyttelsespatrulje. Aktivister spurte blant annet LO-vaktene om hva de hadde gjort dersom Nordfront dukket opp for å bli med, og vaktene bekreftet at de også hadde fått gå, “så lenge de ikke hadde gjort noe galt”.

Bilde uten navn

Da det ble tydelig at fascistene fikk gå i toget stoppet antifascistene opp og blokkerte veien. Vaktene, politiet eller Alliansen vurderte det da slik at de ba Alliansen om å dra hjem. Fascistene ble altså stoppet fra å gå i 1. Mai toget, mot LO sin vilje. LO-vaktene truet også med anmeldelser av antifascister for dette.

LO-vaktene argumenterte på mange måter slik som politiet, det er ro og orden som er viktig for dem, ikke hva folk mener. De sa de personlig mente at fascistene ikke skulle få gå, men at de holdt seg tro til LO-sentralt, som hadde sagt at de måtte få gå.

Fra scenen ble det sagt fra LO at ingen burde gi oppmerksomhet eller la seg provosere av fascistene “fordi det er derfor de er der og da får de viljen sin”. Dette er helt feilaktig. Fascistene stiller ikke opp for å provosere og bli jaget vekk av antifascister. Fascistene stiller for å normalisere fascisme og få oppslutning i arbeiderbevegelsen. Linjen om “ingen konfrontasjoner og ingen politisk kamp på arbeiderklassens kampdag” er en helt feilaktig linje. Fascister organiserer seg i organisasjoner og partier som framstår mer stuereine og oppfører seg mer dannet for å få innpass. Dette betyr ikke at de er ufarlige. Tvert imot er dette en farlig linje, som må møtes med motstand og kamp.

Det var stor oppslutning rundt linja mot fascisme i toget, og folk fra mange organisasjoner og partier var med å rope slagord og jubla da fascistene ikke fikk gå. Aktivistene har virkelig vist at Rød første mai er en kampdag og at vi ikke viker for fascister. Tjen Folket Media hilser de lokale aktivistene. Innsatsen inspirerer. Rød front!

Tjen Folket hadde også innledning, frokost, middag, politisk og sosialt program denne dagen. Det var svært vellykka.

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!