KRISTIANSAND | Lokale aktivister dannet den årlige røde blokka for arbeidernes kampdag 1. mai sammen med sympatisører og andre radikale.

Flere tilsluttet seg spontant, og tok iniativ for slagord. Aktivistene trosset regnvær og bar både kurdiske og palestinske flagg. Det ble gjennom marsjen ropt en rekke kommunistiske, anti-imperialistiske og anti-krigs slagord. Etterpå samlet flere seg for en kopp kaffe og diskuterte oppbygging av rød makt lokalt.

Dagen var en suksess, og det ble anskaffet flere nye kontakter.

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!