OSLO | I hovedstaden markerte Tjen Folkets aktivister og venner Rød 1. mai i den proletære bydelen Grønland. Flere aktiviteter ble gjennomført, og vi markerte oss godt i bydelen og stiftet nye bekjentskaper.

Rød markering på Grønlands torg: Klokka 15 tok aktivister oppstilling med bannere og flagg. To aktivister holdt appeller, og flere delte ut løpesedler til oppmøte tilhørere og tilfeldige forbispaserende som stoppet av interesse. Opphengte røde flagg og gigaplakater med kommunistiske slagord preget torget og området rundt.

Rød blokk / lyndemonstrasjon: Etter markeringen på Grønlands torg ble det avholdt en uannonsert Rød blokk i Tøyengata. Med banner, flaggborg, bluss og slagord ble lyndemonstrasjonen godt lagt merke til.

Rødt Forum: Som avslutning på dagen inviterte Tjen Folket til Rødt Forum. En aktivist holdt appell, og en annen holdt innledning om kapitalisme og krig, behovet for kommunistisk organisering og revolusjon. Etter innledningen ble det åpnet for diskusjon, hvor det ble drøfta ulike spørsmål rundt relevante problemstillinger i sosialismen.

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!