TRONDHEIM | Første møte i Rød Studiegruppe sin studiesirkel om marxismen og kvinnebevegelsen.

Gruppa studerer på engelsk og møtes hver uke. Første møte var godt besøkt! Teksten som studeres ble vedtatt i 1975 av sentralkomitéen i Perus Kommunistiske Parti.

Har du lyst til å delta? Ta kontakt på grunnkurs@tutanota.com for påmelding og info.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!