To internasjonale gjester besøkte Rødt forum, fredag 1. juni. Gjestene har jobbet tett sammen med de filippinske kommunistenes bevegelse i Europa, og har opparbeidet solid kunnskap om filippinernes revolusjonære folkekrig - en revolusjonær krig som har pågått med stor styrke i 50 år, men som de færreste har hørt om.

Krigen er en av verdens mest avanserte revolusjonære kamper, og Filippinenes Kommunistparti og deres væpna fløy New People’s Army (NPA) truer den USA-støtta statsmakta representert ved Rodrigo Duterte.

Innlederne fortalte om partiets historie, situasjonen for arbeidere og fattigbønder i landet, og om kommunistenes anvendelse av marxisme-leninisme-maoismen. Innlederne fortalte om kommunistenes massearbeid i de mange frontene, og om arbeidet til den væpnede hæren og militsen. Det ble også gjort klart at etter 50 års kamp står de filippinske kommunistene sterkt, og har rykket framover den siste tiden.

Etter innledningen ble det åpnet for spørsmål. Det fremgikk tydelig at historien fra folkekrigen inspirerte og motiverte deltakerne, og det ble stilt mange spørsmål og diskutert rundt disse. Noen av spørsmålene dreide seg blant annet om folkekrigens strategi, og de filippinske kommunistenes fredssamtaler med regjeringen.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!