TRONDHEIM | Rød Studiegruppe gjennomførte nylig tredje møte i studier på engelsk av teksten "Marxism, Mariategui and the Women's Movement" - en grunntekst om proletær feminisme.