TRONDHEIM | Rød Studiegruppe fortsetter sine juni-studier av et nyskrevet grunnkurs i kommunisme (maoisme).

Gruppa studerte denne gangen kapittel 3 om sosialisme og kommunisme. Det var en del diskusjon særlig om kulturrevolusjon og byråkratisering og væpning av folket som motkraft til kontrarevolusjon. Deltagerne var ivrige og fortsatte møtet lenger enn planlagt.