I løpet av sommeren arrangeres som vanlig Rød Sommerleir. Tjen Folket inviterer aktivister og venner til en uke med studier, sport og sosialt samvær.

For at leiren skal bli vellykket trenger vi støtte. Særlig for å kunne bidra til at unge aktivister får dekket noen av utgiftene til reise. Om man har anledning til å bidra, med smått eller stort, kan man sette inn penger til 4230.55.51605.

Svært viktig at man markerer innbetalingen med en melding der man skriver SOMMERLEIR.

Bidrag vil gå utelukkende til å dekke leirutgifter og først og fremst deltagelse og reise for unge kommunister.

Årets program består av studier i maoismen, erfaringer fra andre land og sport.

Les rapport fra en av de røde sommerleirene her: Vellykka sommerleir for Tjen folket (2014)

Les informasjon om en typisk leir her: Bli med på rød sommerleir! (2015)

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!