Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Svenske kamerater driver i disse dager en kampanje mot Riksdagsvalget. Kampanjen kaller valget mellom Sverigedemokratene og Sosialdemokratene for et valg mellom pest og kolera. De oppfordrer folk til å avstå fra å stemme, og heller organisere seg utenomparlamentarisk. Kampanjen blir dekket på kommunisten.nu og har hittil besøkt en rekke proletære nabolag med banner og flyers. Det er også satt opp plakater og noen sympatisører har malt slagord på vegger. Kampanjen stempler valgsirkuset som et "bluffdemokrati" og kaller det borgerlige "demokratiet" for et kapitalistisk diktatur.

En valkritisk kampanj har börjat

Blant svensk LO sine medlemmer, er Sverigedemokratene (SD) og Sosialdemokratene (S) i dag de to største partiene på målinger. Både norsk og svensk media driver en regelrett kampanje for rasistiske Sverigedemokratene. Disse framstilles som om de skulle nærme seg flertall av stemmene, fordi de på målinger ligger rundt 20%. Det framstilles også som noe spektakulært og spesielt, selv om politikken deres grovt sett er den samme som Fremskrittspartiet i Norge. Også dette partiet har nærmet seg en fjerdedel av stemmene, og har nå snart sittet åtte år i regjering med Høyre. Det spektakulære er ikke rasistpartienes politikk, men hvor til forveksling lik andre partier de faktisk er. Både den svenske og den norske staten fører allerede en rasistisk flyktningepolitikk, og en nyliberal politikk mot velferdstjenester.

Å påpeke dette er ikke en skjønnmaling av verken SD eller Frp, men et forsøk på å avsløre alle de andre borgerlige partiene. Det er en stor bløff når disse framstiller seg som humanitære og liberale i møte med de rasistiske populistpartiene. I praksis, og også ofte i ord og retorikk, står alle de borgerlige partiene sammen. I praksis står de for vestlig politisk og økonomisk dominans, for imperialisme mot den tredje verden, for en flyktningpolitikk som dreper og for nyliberal privatisering og kutt i velferden. Den største privatiseringen i Norge har skjedd under sosialdemokratiske regjeringer. De største krigsbidragene i Afghanistan og Libya, skjedde under de rødgrønne. Og det er ingen vesentlige forskjeller mellom norsk borgerlig politikk og svensk.

De norske maoistene har siden 2009 oppfordret til aktiv valgboikott og drevet kampanjer under parolen Velg opprør og sosialisme - boikott valget!. Vi er sikker på at norske maoister sender varme og røde hilsner til de svenske kameratene og deres kampanje. Vi oppfordrer alle svenske lesere til å følge foreningens oppfordring:

Föreningen har dragit igång med en valkritisk kampanj. Vi tror inte det hjälper oss att stämma in i kören som säger att det viktigt att rösta på något av de existerande partierna. Vi övertygade om att det enda sättet att vända den negativa utvecklingen i samhället är att många fler “tar saken i egna händer” och deltar i den utomparlamentariska kampen på arbetsplatser och i bostadsområden. Vill du hjälpa till med kampanjen? Kontakta: kommunisten@riseup.net

Følg med på kommunisten.nu for oppdateringer!

Den valkritiska kampanjen i Hagsätra och Farsta

Kampanjen på besök i Skarpnäck och Bagarmossen

Paroller på vägg i Akalla

Affischering på universitet i Stockholm

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!