Av en aktivist.

Den 22. september vil aktivister protestere mot Indias behandling av G. N. Saibaba. Saibaba er en politisk aktivist og akademiker, som siden i fjor har sittet fengslet i India under svært dårlige forhold. Saibaba sitter i rullestol som følge av post-polio-syndrom, og defineres som 90% ufør.

Lørdag 22. september kommer aktivister derfor til å spre informasjon om saken i Oslo, samt løfte fram generelt kampen for de politiske fangene til folkelige og revolusjonære bevegelser verden rundt. Fokus denne lørdagen er India, den gamle indiske staten og overgrepene mot det indiske folket og politiske aktivister som Saibaba. Tjen Folket Media kan formidle kontakt med solidaritetsaktivistene, om noen av våre lesere vil delta i aktivitetene. Vi oppfordrer folk til å sette av dagen til å møte opp sentralt i Oslo, der aktivistene blant annet vil dele ut flyers og holde appeller.

Vi oppfordrer også organisasjoner til å slutte seg til.

Saibabas sak er ikke bare anerkjent og løftet fram av venner av den indiske revolusjonen, men også av Amnesty International. De har skrevet en rapport om hans sak:

India: Further information: Grave health fears for paralysed activist in prison: G N Saibaba

I denne skriver de:

G N Saibaba was convicted of offences including "unlawful activities", conspiring to commit a “terrorist act” and “membership of a terrorist organization”, and sentenced to life imprisonment by a Maharashtra court under a draconian anti-terror law, the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), on 7 March 2017. Detained at the Nagpur Central Jail in Maharashtra State, G N Saibaba suffers from post-polio paralysis in both his legs and requires the use of a wheelchair. He has further been diagnosed with acute pancreatitis, a spinal disorder that compromises the use of his left shoulder and hand. He also suffers from a cardiac condition and hypertension.

Parts of the UAPA, including its sweeping definitions of “unlawful activity” and “membership” of a “terrorist organization”, do not meet international human rights standards. G N Saibaba’s conviction was based primarily on documents and videos which the court ruled was evidence that he was a member of a front organization of the banned Communist Party of India (Maoist). Amnesty International believes that the charges against G N Saibaba are fabricated and that his trial did not meet international fair trial standards.

Kort oppsummert mener Amnesty International at dommen mot Saibaba ikke holder internasjonal standard. Og de skriver at de er svært bekymret over behandlingen han nå får. (Rapporten er fra 23. november 2017.)

Den gamle indiske staten kalles verdens største demokrati, men dette er langt i fra tilfellet. Denne staten undertrykker massene av det indiske folket. Denne staten slipper multinasjonale selskaper løs på landets rike naturressurser, uten å ta noe hensyn til mennesker eller miljø. I denne staten drepes politiske aktivister og fattigbønder av fascistiske paramilitære grupper. Myndighetene nører opp under sekterisk vold. Fattige barn vokser opp som limsniffere uten foreldre på jernbanespor i millionbyene.

Mot dette har folk reist seg og kjempet i tiår etter tiår. De gir ikke opp, tross enorm motgang og sterke motkrefter. Det er internasjonalisters plikt å støtte deres kamp. 22. september får norske aktivister mulighet til å bidra til dette sammen med andre.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!