KRISTIANSAND | Natt til 12. september hang aktivister opp veggaviser om formann Gonzalo. I år er det 26 år siden den daværende lederen av Perus kommunistiske parti ble funnet og arrestert, og siden 1992 har han sittet fengslet og isolert i peruanske fengsler. Gonzalo sto i spissen for å initiere folkekrigen i Peru, og pekte seg ut i formuleringen av maoismen som et tredje og høyere stadie av marxistisk teori.

Bilde uten navn