Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Red Guards Austin fortsetter den revolusjonære valgboikotten i USA. Den 1. oktober organiserte de en markering i anledning 69-årsdagen til den kinesiske revolusjonen, med fokus på valgboikotten. De skriver:

Den første oktober ble det holdt en tale i Austin for å løfte fram valgboikotten og minnes 69-årsdagen til den kinesiske revolusjonen ledet av formann Mao. Kommunister og revolusjonære samlet seg for å slippe løs 69 flyvende lyslanterner med revolusjonære slagord og bilder av formann Mao. Mange blant massene viste interesse for markeringen, og talen ressonerte med dem, siden arbeiderklassen i stadig større grad forstår at borgerlige valg er en farse, og i stadig større grad aksepterer nødvendigheten av væpna revolusjon og langvarig folkekrig.

Les hele talen på nettstedet til Red Guards Austin.

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!