Av en kommentator for Tjen Folket Media.

De antifascistiske og antiimperialistiske gruppene Aktivistkomiteene fortsetter kampanjen mot NATO-øvelsen. På antinato.no skriver de:


Protestér og mobilisér mot Trident Juncture!

Aktivistkomitéene oppfordrer til å protestere og mobilisere mot NATOs krigsøvelse Trident Juncture 18.

Den 20. oktober er det demonstrasjon i Trondheim med oppmøte kl 13.00 ved Vår frues kirke.
Facebook-event.

Den 27. oktober er det demonstrasjoner i en rekke byer:
Facebook-event for Oslo.
Facebook-event for Bergen.
Facebook-event for Kristiansand.

Aktivistkomitéene vil delta i alle disse demonstrasjonene. I tillegg distribuerer vi plakater og løpesedler for å vise motstand og informere om øvelsen og hvorfor vi er mot den.

NATO er verdens største terrorist. Under amerikansk førerskap har okkuperer alliansen Afghanistan for 17. år. De bombet i stykker Libya i 2011. De bombet Jugoslavia i 1999. Stormaktene i NATO, og særlig USA, er verdens største imperialister og krigsforbrytere. De er verdens største våpenprodusenter og eksportører av våpen til krigshandlinger og råtne regimer på alle kontinenter. Stormaktene i NATO har, uten å overdrive, drept millioner av mennesker de siste femti årene, særlig muslimer.

NATO er en aggressiv militærallianse. De hevder de er til for "fred" og "forsvar", men i virkeligheten er NATOs medlemsland de absolutt mest krigerske i verden. Deres allierte og venner dreper for fote i land som Jemen, Kurdistan, Palestina, Syria og så videre. Når de trener sammen, skjelver kloden. Når de samkjører sine våpensystemer og strategier, øker trusselen mot verdens folk.

Kampen mot NATO stopper ikke etter Trident Juncture. På Værnes ved Trondheim har US Marines en base med flere hundre utstasjonerte soldater. Rundt om i landet ligger en rekke baser som er sentrale for norsk krigføring i utlandet. Og samfunnsutviklingen går i retning mer militarisme både praktisk og i utviklingen av en norsk krigskultur. Vi vil bygge motstand mot dette, på grunnlag av internasjonal solidaritet. Vi aksepterer ikke den norske statens krigseventyr. Vi vil bekjempe de vestlige stormaktenes krig mot verdens fattigste. Derfor vil vi fortsette arbeidet for å samle folk mot denne militarismen, og til støtte for de som kjemper mot okkuopasjon og krig i den tredje verden.

Aktivistkomiteene vil før jul stifte en ny nasjonal organisasjon for all makt til folket, mot fascisme og imperialisme. Denne vil fortsette kampen mot NATO og Norges kriger.


Tjen Folket Media ønsker Aktivistkomiteene lykke til og oppfordrer alle lesere til å slutte opp om kampanjen.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!