TRONDHEIM | Introduksjonskurs i kommunistisk teori fortsatte denne uken med temaet sosialisme og kommunisme. Deltagerne diskuterte en del rundt "markedssosialisme" og Tito i Jugoslavia, og man diskuterte en del rundt det å ta den politiske makta.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!