Skrevet av en kommentator for Tjen Folket Media.

Til minne om Max Levitas

Den 2. november 2018 døde den irsk-britiske antifascisten og kommunisten Max Levitas, hele 103 år gammel.

Levitas ble født i Dublin av jødiske immigranter fra Litauen og Latvia 1. juni i 1915. De hadde måttet rømme hjemlandet sitt på grunn av jødeforfølgelsene, tsar-Russlands såkalte pogromer. Faren var ingeniør og fikk jobb i tekstilindustrien sammen med mange andre immigranter. Han gikk i spissen for at jødiske arbeidere skulle organisere seg for å bedre sine levekår.

Max var tolv år gammel når han ble aktiv i Young Communist League. Som fjortenåring begynte han selv å jobbe etter at familien hadde flyttet til Glasgow i Skottland. Ikke lenge etter flyttet de igjen, til Whitechapel, en av Londons absolutt fattigere bydeler øst i byen. Max fikk jobb i tekstilindustrien og fortsatte sin politiske virksomhet i lokalsamfunnet han skulle bo i resten av livet.

Dette var 1930-tallet, og klassekampen var hard, som i resten av Europa. Oswald Mosleys British Fascist Union var sterke, og Max og hans kamerater så det som sin plikt å kjempe mot fascistene uansett hva slags midler en måtte ta i bruk.

Max Levitas: from fighting fascists to fighting the council

I 1934 ble Max arrestert sammen med kameraten Jack Clifford for å skrive antifascistiske slagord på den kanskje verdenskjente Nelsonsøylen på Trafalgar Square. Som han selv fortalte mer enn sytti år senere:

Vi var to, vi gjorde det rundt midnatt og vi skrev «Alle til gatene 9. september for å bekjempe fascismen», «Ned med fascismen» og «Bekjemp fascismen» på Nelsonsøylen med hvit maling. Etterpå gikk vi til Lyons Corner House for å få oss litt mat og vaske oss på hendene. Men når vi hadde drukket opp teen vår, bestemte vi oss for å gå tilbake for å se hvordan det så ut, og der ble vi arrestert – politiet så malingen på skoene våre.

I rettssalen sa Max at dette var den eneste måten de kunne protestere mot Mosleys svartskjortedemonstrasjon i Hyde Park 9. september samme år.

To år senere, i 1936, var Max sentral i det såkalte Slaget i Cable Street, når rundt hundre tusen antifascister hindret Mosley og hans svartskjorter i å marsjere gjennom Londons East End søndag 4. oktober. De par tusen fascistene som planla å marsjere var under beskyttelse av sju tusen politifolk. Demonstrantene kjempet mot med det de hadde for hånden – stokker, steiner og stolbein. Fra leilighetene over gateplan kastet beboerne søppel, blomsterpotter og andre gjenstander mot fascistene og politiet. Fascistene ble drevet tilbake og måtte avlyse marsjen sin, til tross for det voldsomme politioppbudet. Slaget i Cable Street er fortsatt et viktig symbol for britiske antifascister.

Under krigen mistet Max mange av sine slektninger som hadde blitt igjen i Øst-Europa – i likhet med seks millioner andre jøder under nazistenes industrielle folkemord.

Etter andre verdenskrig ble Max medlem av kommunestyret i Stepney. Selv om den kalde krigen var under oppseiling, klarte kommunisten Max å beholde setet sitt i sytten år.

Selv i høy alder beholdt han sitt engasjement og sine klare politiske standpunkt. I 2011 delte han ut løpesedler mot fascistene i English Defence League, mens han i oktober i 2016 – i en alder av 101 år – holdt tale i forbindelse med åttiårsmarkeringen for Slaget i Cable Street. I talen så han også fremover og advarte mot fascismens fortsatte eksistent og fremvekst. I anledning sin egen hundreårsdag i 2015 reiste han til Dublin og møtte byens ordfører og diverse radikale politikere.

Max Levitas Battle of Cable Street Veteran EDL Not Welcome in Tower Hamlets 07 09 13

I en alder av 99 år stilte Max seg i spissen for en gruppe leieboere som ble krevd for hele 25 000 pund av huseierne hvor de leier. Den landsdekkende TV-kanalen Channel 4 lagde da en reportasje med Max, hvor han understreket at «jeg har lært hvordan jeg skal kjempe. Jeg kjemper ikke alene, jeg kjemper i et kollektiv». Hvordan det gikk med kravet, vet vi ikke, men på spørsmålet om hva han ville svare hvis myndighetene ville kreve at han betale, så sa han ganske enkelt:

Mister, no!

Max Levitas, 103 år i kamp. No pasaran!

Max Levitas, Anti-Fascist Campaigner

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!