Av en gjesteskribent.

Norske medier har ved de siste valgene i USA, dekket dette med nesten like stor interesse som de norske valgene. Det er kanskje passende, da USA både er verdens eneste supermakt og den norske kapitaliststatens viktigste allierte. Også nordmenn dras inn i sirkuset, i farsen, som er de borgerlige valgene i vår tid.

Maoister i USA har ført en kraftfull og energisk valgboikott. Red Guards har i flere byer og stater ført kampanje under slagordet Elections - No! Revolution - Yes!.

Red Guards Austin har lagt ut en oppsummering allerede:

The Farce Concludes

De skriver: (vår oversettelse)
Det snakkes skjeldnere om det faktum at de fleste i USA allerede gjennomskuer valgfarsen - ved forrige mellomvalg var det bare 1/3 av de potensielle velgerne som faktisk stemte, noe som BETYR at 2/3 boikottet! Samtidig som borgerlig media sprer forestillinger om at ikke-velgere er apatiske, kan man se når man beveger seg blant dette overveldende flertallet at de er alt annet enn apatiske - tvert om, de er svært bevisste på at ingen av kandidatene representerer dem, deres lokalsamfunn eller deres interesser.

Slik er situasjonen nå svært mange vestlig-imperialistiske land, og da hovedsakelig i de mest proletære nabolagene. Svært mange har gjennomskuet sirkuset. De ser tvers gjennom skuespillet. Og de vil ikke tas til inntekt for noen av de elendige kandidatene.

Norske maoister har også ført kampanjer mot valget. For maoister er ikke dette kun et taktisk valg, men det er en taktikk som tjener strategien. Strategien er å ikke gi noen legitimitet til de bestående imperialistiske statene og de borgerlige politikerne. Dette som en del av strategien for proletarisk revolusjon og å bygge en ny arbeiderstat.

Videre har norske maoister også lagt vekt på at valget faktisk ikke endrer noe. Selv når en klovn som Trump velges i USA, skjer ingen store endringer av den amerikanske statens politikk - verken innelands eller utenlands. De store sakene som fanger folk sin oppmerksomhet, er hovedsakelig ren symbol-politikk. Imperialismen fortsetter, krigene fortsetter, undertrykkingen fortsetter, politivolden fortsetter. På samme måte som under Obama. Uansett hva som står i lover og regler, vil aldri borgerskapets stat styres av noe annet enn borgerskapets klasseinteresser.

De som frykter fascistisk mobilisering med slike typer som Trump, må innse det historiske faktum at fascismen aldri har blitt stoppet ved valgurnene. Fascismen ble enten stoppet på gata, eller i skyttergraver, i skoger, sletter og fjell. Fascismen vokser ikke ut av hodet til demagoger, eller faller ned fra himmelen, men den blir valgt som regjeringsform av et borgerskap som faller tilbake til siste skanse. Og den kan komme i form av "liberalister", "konservative", "sosialdemokrater" eller til og med som falske "kommunister" (som i dagens Kina). Å stemme på typer som Clinton veier lettere enn en fjær i kampen mot fascismen. Det vil til og med virke mot sin hensikt.

Et stadig problem på "venstresida" er folk som er enig i at revolusjon er nødvendig, men som insisterer på å ikke arbeide for revolusjon. Som holder fast på at man må jobbe reformistisk og være en del av valgsirkuset, til situasjonen nærmest på magisk vis blir "mer moden". Det er fascinerende hvordan folk stadig finner nye omveier, stadig nye saker som må gjøres først, før de kan begynne å organisere og kjempe for revolusjon. Dette kan ikke annet enn forsinke revolusjonen og hemme klassekampen. De utsetter slik bare det nødvendige, og drøyer altså lidelsen i verden. Vel, slik er det og slik har det vært lenge, men tidene vil endres og omsider vil selv de mest tunglærte ble revet ut av vrangforestillingene.

Valg - nei! Revolusjon - ja!

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!