Av en kommentator for Tjen Folket Media.

NRK har intervjuet Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Rødts Bjørnar Moxnes. Vinkelen er at Støre mener han står nærmere Høyre enn Rødt. For revolusjonære og røde folk i Rødt, bør ikke det mest oppsiktsvekkende være at Støre har mer slektskap til Høyre, men Moxnes sin holdning. Moxnes vil være Støres venn, og synes ikke at "Jonas" er en pamp...

Derfor mener Støre han er likere Solberg enn Moxnes

Moxnes forsvarer ikke Rødt sitt program! Han henger med hodet, litt flau, og når Støre spør han "Er jeg en pamp, Bjørnar?" svarer Moxnes "Nei, du er ikke en pamp, Jonas". Rødt-programmet er et kompromiss mellom fløyene i Rødt. Formuleringene om pampevelde i AP og LO er en av konsesjonene til venstrefløyen i Rødt. De som gjerne har bakgrunn fra ML-bevegelsen, eller er unge revolusjonære. Moxnes sier med hele sitt kroppsspråk i NRK-intervjuet, at dette er litt flaut og vanskelig å stå helt inne for. Han ønsker nemlig et tettere forhold til AP, og er stolt av Rødt sitt samarbeid med AP i flere kommuner.

Også Støre synes samarbeidet er fint, men presser Moxnes på programmet. Han sier han opplever nærhet med Bjørnar Moxnes, de stemmer ofte sammen. Det er programmet og forhistorien til Rødt som gjør at Støre svarer slik han svarer, ikke praksisen til Moxnes og partiet! Det kommer klart fram, at om forhistorien og programmet var et annet, så ville Støre vært tindrende klar på at han står nærmere Rødt enn Høyre. For marxister er praksis primær, og teori sekundær. For maoister er det klart at alle ting alltid er i endring, og at en ting kan endre seg til sin motsetning. At Rødt kommer fra en tradisjon som var revolusjonær, AKP(m-l), betyr slett ikke at partiet er revolusjonært i dag.

Rødt er for lengst avslørt som et småborgerlig sosialdemokratisk parti. På temasidene i tjen-folket.no kan våre lesere finne en rekke artikler om dette temaet. Moxnes opptreden i NRK bekrefter igjen hva partiledelsen står for. Veien og målet er å være et venstresosialdemokratisk parti, som vi kjenner dem fra de fleste europeiske land. En del av det parlamentariske spillet. En kritisk venn av toppene i sosialdemokratiet. Og en del av pampevesenet. Hvis ikke leder for Arbeiderpartiet er en pamp, hvem er pamper da?

Pamp er ikke noe vanlig ord i norsk dagligtale. Store Norske Leksikon skriver at pamp er et ord som er "nedsettende om person som er kommet opp i ledende, godt lønnet stilling innenfor en organisasjon, særlig en fagforening" og at pampevelde er en "styreform i sammenslutninger og politiske organer der noen få har makten". Dette er presise og beskrivende ord om både Støre og hvordan LO og AP fungerer. I stedet for å stolt forsvare denne beskrivelsen, og å angripe pampeveldet, viker Moxnes unna. Det kan ikke finnes noen annen konklusjon, enn at han er blind for denne grunnleggende forståelsen av sosialdemokratiets rolle. Han ser det ikke. Han vil ikke se det. Han vil føre Rødt enda dypere inn i nettopp dette sjiktet i samfunnet, og knytte partiet enda tettere til den kapitalistiske imperialistiske staten.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!