Artikler om FORSIDEN

Mangler bilde

Bondeviks båretale eller beretningen om varsla død

Tjen Folket har gjennom sine kontakter i det sentrale statsapparatet, dvs. ved statsministerens kontor fått tilgang til førsteutkastet til Statsministeres båretale.

Mangler bilde

Ville angrep på det "kommunistiske spøkelset"

I den seinere tid har vi sett ville angrep på dette spøkelset av den borgerlige sosiologen Hagtvet, akkompaniert av et så godt som samlet pressekorps.
Vi ser på det som en god ting.

Mangler bilde

Professorer og ytringsfriheten - har Jorun Gulbrandsen støtte i eget parti?

Jorun Gulbrandsen har som leder av AKP gått til motangrep på professor Hagtvet fordi han har satt frem påstander om at AKP(m-l) drev med militær opplæring og at en måtte være villig til å drepe nære venner eller slektninger for å være medlem av partiet. AKP truer med injuriesøksmål dersom Hagtvedt ikke trekker disse påstandene tilbake. Samtidig finnes det AKP’ere rundt redaktøren av partiets tidskrift Røde Fane, som nettopp bruker dette tidskriftet til å agitere for det motsatte, nemlig at ytringsfriheten ikke skal ha noen former for begrensning.

Mangler bilde

Bondevik har ansvaret for tap av menneskeliv, både norske og irakiske!

Georg Bush hadde ikke noen form for folkerettslig grunnlag for sitt militære angrep på Irak, på tross av forskjellige former for forsøk på bortforklaringer så viser debatten etter angrepet på Irak, blant annet i England at det ikke er mulig å forsøke å etablere et slikt grunnlag. Irak er okkupert av USA og England, folket i Irak har rett til å forsvare seg mot denne okkupasjonen

Mangler bilde

Årsmøte i Tjen folket

Tjen folket – ei marxist-leninistisk gruppe har avviklet sitt tredje årsmøte en plass i Sør-Norge

Mangler bilde

København 2002

12. – 15. desember avholder EU-landene toppmøte i København.

Tjen folket har tilsluttet seg den norske plattformen av Stopp Unionen, og oppfordrer alle arbeidere, antirasister og kommunister til å støtte opp om demonstrasjonene.

www.kbh2002.no


Mangler bilde

Landsmøte i RV

28. februar til 2. mars avholder Rød Valgallianse Landsmøte. Tjen folket ser fram til og ønsker lykke til med samlinga av de revolusjonære, sosialistiske kreftene i Norge.

Vi håper RV kommer samla og sterkt tilbake i dagskampen; mot rasering av kommunene, den globale markedsliberalismen og den imperialistiske krigen mot Irak!

• Rød Valgallianse

Mangler bilde

Stopp den imperialistiske krigen!

USA og Storbritania slapp i natt de første bombene over Bagdad, og fører nå en åpen angrepskrig mot Irak. Tjen folket fordømmer krigshandlingene, de er dypt urettferdige og i strid med folkeretten.

USA, verdens største imperialist og eneste supermakt, har presset fram krigen for å tjene egne økonomiske og politiske behov. Amerikanske løgner overfor FNs sikkerhetsråd har blitt grundig avslørt, de virkelige motivene for krigen står nå klart fram.

Det irakiske folket fortjener selvstendighet og frihet, fra amerikanske imperialister så vel som tyrraniske despoter – Ingen krig mot Irak!
• ingenkrig.no

Mangler bilde

Hva gikk galt i Sovjet og Kina?

Kommunister har siden Stalins død slitt med å forholde seg til påstandene om at undertrykkingen under proletariatets diktatur ikke bare rammet reaksjonære borgere men også store deler av folket. Disse påstandene har blitt møtt med alt fra blånekting, til full anerkjenning. Enkelte «marxister» har til og med godtatt de borgerlige forklaringene med at dette skyldes selve den marxistiske ideologi, og at den var en naturlig konsekvens av denne ideologien, som med lovmessighet vil bli gjentatt med mindre en tar et kraftig oppgjør med sentrale deler av den marxistiske teori.

Irak 2003 - imperialistisk omfordelingskrig

Hvorfor har USA og England gått til krig mot USA? Er det fordi USA er onde/ har onde ledere? Bør vi bygge EU som en snill motvekt mot onde USA?

• Les vår løpeseddel

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!