Om praksis

Om forholdet mellom kunnskap og praksis, mellom viten og handling.