1

Bli med i gjenreisningen av den kommunistiske bevegelsen

Tjen folket og RKU ønsker alle som vil slutte seg til arbeide med å gjenreise den kommunistiske bevegelsen i Norge velkommen.

Kommunismen er avskaffelsen av all undertrykkelse. Dette betyr å avskaffe undertrykkelse av nasjoner, klasser, kvinner og alle andre grupper i samfunnet. Kommunismen vil være basert på gjensidig samarbeid, fred og rettferdighet, i stedet for undertrykkelse.

Det langsiktige mål med kommunismen omfatter avskaffelsen av klasser, stat og grenser. Vi mener det vil være mulig å organisere et samfunn der alle kan leve uten krig, kriminalitet, sult og hjemløshet. De sosiale problemene som herjer i dag skyldes hvordan samfunnet er organisert, ikke “menneskehetens natur”. Vi ønsker å organisere samfunnet for å bringe frem det beste i folk, ikke den kynisme og kaldhet som uunngåelig skapes i det kapitalistiske samfunn.

Mange har kommunistiske intensjoner, det vil si at de ønsker å avskaffe undertrykking og ser kommunismen som løsningen på dette. Sjøl om Tjen folket og RKU vurderer kommunister etter hva de utretter, så oppfordrer vi alle kommunister til å studere og anvende marxismen-leninismen-maoismen.

Tjen folket og RKU bygger på marxismen-leninismen-maoismen. Vi mener MLM er en mer utvikla form for marxisme, en bedre og mer fullkommen politisk linje til frigjøring av arbeiderklassen og folket. Sjøl om vi ikke er drømmere og ønsker oss tilbake til Sovjetunionen på 1930-tallet eller det flammende Kina på 1960-tallet, ser vi MLM som en oppsummering av de feil og seire som ble gjort i de tidligere sosialistiske landene. Vi kan grovt dele det opp i to punker:

1. Sovjetunionen ble en statskapitalistisk imperialistmakt. 1917-revolusjonen i Russland, ledet av bolsjevikpartiet, førte til opprettelsen av Sovjetunionen, som hadde det kommunistiske verdenssamfunnet som mål. Den sosialistiske kursen ble fulgt under Stalin, men kampen ble tapt da det “ukjente” nyborgerskapet, som hadde oppvokst innad i kommunistpartiet, startet den kapitalistisk gjenoppreisninga i landet og omformet det til en statskapitalistisk imperialistmakt. Starten på denne nye rettingen for Sovjetunionen ble på symbolsk vis markert med fordømmelsen av Stalin og de grunnlegende marxist-leninistiske prinsippene på den 20. partikongressen i 1956. Den samme prosessen skjedde i Kina etter at Mao falt bort i 1976 og den såkalte “Firerbanden” ble arrestert.

2. Den store proletære kulturrevolusjonen i Kina var det fremste steget mot kommunismen i historien. Fra 1966 til 1976 var det kinesiske samfunnet dominert av en indre revolusjon, der arbeidere, studenter og bønder ble mobilisert mot partibyråkratiet, som utgjorde et hinder for massenes utfoldelse og kreative utvikling av sosialismen. Kulturrevolusjonen seiret dessverre ikke. Nyborgerskapet klarte å gjennomføre en kontrarevolusjonen som opprettet borgerskapets diktatur. Vi ser ikke lærdommene fra Kulturrevolusjonen som noe kun forbeholdt Kina, men allmenne lærdommer som gjelder for hele den kommunistiske bevegelsen, uansett hvilke land det måtte være. Et nyborgerskap vil vokse frem innad kommunistpartiet, representert av byråkrater og direktører. For å bekjempe dette vil det være nødvendig å fortsette klassekampen og revolusjonen under den sosialistiske oppbygginga.

Enhver kommunist som ønsker å bli en del av den revolusjonære kampen, tjene kampen for den sosialistiske revolusjon og oppbygging av sosialismen som broen til kommunismen, bør studere den fremste formen for revolusjonær teori, MLM, og slutte seg til den kommunistiske bevegelsen.

Tjen folket og RKU ønsker alle som vil slutte seg til arbeide med å gjenreise den kommunistiske bevegelsen i Norge velkomne. Ta kontakt på [email protected] eller [email protected]!