1

Ja til å hjelpe prostituerte – nei til Prosenteret!

Tjen Folket er enig i parolen på 8. mars i Oslo for å legge ned Prosenteret og støtter kvinnegruppa Ottars kamp for denne.

Tjen Folket støtter Ottar og andre kvinneaktivister som vil legge ned Prosenteret i Oslo og erstatte det med et bedre tilbud for prostituerte. Prosenteret er offentlig finansiert som hjelpetiltak for prostituerte. Dessverre har Prosenteret og dets leder Liv Jessen i mange år gått mot kriminalisering av horekundene og på andre måter bidratt til å legitimere prostitusjon.

Tjen Folket mener prostitusjon er svært skadelig, både for samfunnet, for det generelle kvinnesynet og for de prostituerte. Det er en rekke studier som viser de alvorlige skadevirkningene av å prostituere seg. Prostitusjon er som hovedregel en siste utvei fra arbeidsledighet og økonomisk nød, et resultat av kynisk menneskehandel eller en metode for å finansiere rusmisbruk.. Prostitusjon er å gjøre seksualitet til en vare og mennesker skades av dette. Prostitusjon er en råtten og gjennomkapitalistisk bransje som må bekjempes.

Tjen Folket tar sterk avstand fra vulgariseringen av debatten om parolevedtaket og Ottar foran 8. mars i Oslo. En del har hevdet at Ottar angriper de prostituerte og at de vil ta skade av en nedleggelse av Prosenteret. Dette er et skammelig bakholdsangrep fra folk som burde vite bedre. De skyver prostituerte foran seg for å skade Ottar og støtte Prosenteret. Prosenteret har skutt seg selv i foten ved å legitimere prostitusjon og gå mot kriminalisering. Ottar er ikke mot at prostituerte får et godt tilbud, men mener at Prosenteret har gått vekk fra denne oppgaven. Vi deler denne oppfatningen.

Tjen Folket støtter alle helsetilbud og støtteapparat for prostituerte. Vi støtter tjenester som ikke dømmer, som hjelper de som er i denne situasjonen og som vil arbeide hardt for å hjelpe mennesker ut av prostitusjonen. Vi støtter kampen mot hallikene og prostitusjonsringene, mot bakmennene og vi støtter kriminaliseringen av horekunder.

Bekjemp prostitusjon – Bedre hjelpetiltak – Legg ned Prosenteret