1

Knus NATO og krigsforbryteren Stoltenberg

Den norske staten har gjort Norge til en krigsnasjon. I 1999 deltok norske bombefly i angrepene på Jugoslavia. Siden 2001 har Norge bidratt til okkupasjonen av Afghanistan. I 2011 ble hundrevis av norske bomber sluppet over Libya.

Vi kan bare spekulere i hvor mange mennesker som er blitt drept eller lemlestet av norsk krigføring. Ingen teller disse ofrene, men i norske fotspor er mange tårer, mye sorg og lidelse.

For denne menneskefiendtlige aktiviteten har den norske eliten blitt belønnet ved at Jens Stoltenberg er blitt leder for NATO. Stoltenberg viderefører sånn sin rolle som en av lederne av norsk imperialisme. Skammelig nok har den samme mannen vært foretrukket statsminister av såkalte venstrepartier som SV og Rødt. All slags folk som sier de er mot krig, har i praksis støttet denne krigsforbryteren. Bare Tjen Folket har vært konsekvente mot alle krigsregjeringer – og mot både Solberg og Stoltenberg. Hvor gode venner de er, så vi da statsminister Erna Solberg selv foreslo Stoltenberg som den nye generalsekretæren for NATO.

Hva er NATOs oppgave?

NATO er en militær samarbeidsorganisasjon av USA, Canada og europeiske land. Den koordinerer felles krigføring, for eksempel i Afghanistan.

Det er USA som har makta i NATO, men organisasjonen tar vare på interessene til alle de imperialistiske medlemslandene. Hva er disse interessene? Krig er politikk, og politikk handler om makt. Det handler om økonomisk makt, om profitt og innflytelse.

Når vestlige land går til krig er det for å sikre sin innflytelse. Før tok de land som kolonier helt åpent. I dag skjer det skjult, gjennom korrupte ledere og grupper. I praksis er situasjonen ganske lik for de fattige landene. Ressursene deres havner i hendene på vestlige selskaper og stater.

NATO – fangevoktere i konsentrasjonsleiren

Det militære folkemordet – krigene, bombinga, okkupasjonene – er ikke en gang det mest morderiske ved NATO. Det verste er hvordan denne volden holder andre land nede i avhengighet og fattigdom. Fattigdommen og sulten dreper mange fler enn krigene i seg sjøl. For eksempel anslår man at 500 000 barn har dødd unødvendig i Irak som følger av økonomiske sanksjoner mot landet som har hindret medisiner og mat å nå folk.

NATO er det verdenspolitiet som sørger for at ledere og land ikke kommer seg ut av grepet til de vestlige statene og selskapene. De er fangevoktere i en global konsentrasjonsleir der millioner dør hvert år av matmangel, kurerbare sykdommer, krig og miljøødeleggelser.

Knus NATO – Norge ut av NATO

Tjen Folket brenner NATO-flagg. Det norske folket har aldri valgt NATO og organisasjonens bandittmetoder. Al-Quaida er amatørterrorister sammenliknet med NATO. Norge må ut av NATO og sammen med verdens folk vil vi riste av oss eliten og lenkene de har lagt på vår verden. Bli med oss i denne kampen! Ned med NATO og krigsforbryteren Stoltenberg!