1

Å krige for kapitalen er ikke kvinnekamp

Verneplikt er innført for kvinner men vi jubler ikke.

Nå kalles også kvinner inn til sesjon og regnes som vernepliktige. Tilsynelatende er både verneplikt og likestilling bra saker. I et sosialistisk Norge der staten er arbeiderklassens stat, vil Tjen Folket ha en folkehær og et heimevern som omfatter alle voksne – både kvinner og menn.

Men i dagens Norge er verken verneplikt for menn eller kvinner en bra sak fordi:

  • Det norske “forsvaret” er ikke et forsvar, men et angrep. Etter norsk krigføring i Jugoslavia (1999), Afghanistan (2001 til dags dato) og Libya (2011) er det klart at den norske statens militærmakt er aggressiv og har ambisjoner i utlandet.
  • Den norske staten er imperialistisk. Det vil si at den – sammen med annen norsk kapital – tjener store summer på virksomhet i verdens fattigste land. De pumper opp billig olje i land som Nigeria og bruker billig arbeidskraft i land som India – og militærmakt er hele tiden et alternativ for å sikre at pengene fortsatt flyter.
  • I “forsvaret” drives en aktiv propaganda for NATO, for norsk deltagelse i okkupasjon av andre land, for tjeneste i slike okkupasjoner og for det politiske systemet i Norge. Gjennom foredrag, filmer og offiserenes holdninger, påvirkes soldatene til fordel for systemet og makthaverne.
  • I følge Vernepliktsverket (2012) ble bare 9.000 av et kull på 60.000 kalt inn til førstegangstjeneste. Verneplikten er altså ikke en ordning som gjør alle nordmenn til en del av forsvaret og gir dem erfaring med våpen og kjennskap til hvordan de kan forsvare Norge. Det gir bare militæret et størst mulig gruppe å håndplukke soldater fra. Slik kan de velge de som er i best mulig form – men til og med drive politisk siling om de ønsker det.

Å utvide verneplikten styrker det imperialistiske militærvesenet og gjør flere til en del av den nye norske krigskulturen. Dette er ikke kvinnefrigjøring. Gjennom sin okkupasjon av Afghanistan har det norske forsvaret direkte gjort stor skade på kvinner i dette landet. Ingenting er mer skadelig for kvinnefrigjøring enn imperialistisk krig og okkupasjon. Vi ser også dette i Midtøsten, der USAs krigføring har lagt veien åpen for reaksjonære retninger som ISIS.

Tjen Folket er for kvinnefrigjøring – og vi er for at kvinner kjemper. Men bare kapitalismen tjener på at flere kvinner kriger for kapitalen.