1

Borgerlig individualisme er en bløff

Gjør individualismen individet fri?

Dette er en av flere tekster relatert til parola: “Slå tilbake mot undertrykking! Knus maktas individualisme og søppelkultur!”. Tekstene vil bli publisert frem mot 1. mai.

Borgerlig individualisme presenterer oss for en motsetning mellom det frie individet og kollektivisme. Problemstillinga er ugyldig og hul, borgerskapets individualistiske kapitalisme skaper slett ikke den individuelle friheten den forkynner.

Tvert imot sørger den for flere begrensninger og sterkere undertrykking, den splitter oss opp og setter oss opp mot hverandre. Den etterlater oss på bar bakke til å kjempe alene mot undertrykkerne.

Rasisme og sexisme er uttrykk for og produkter av dette. Det samme er ensomheten som så mange av oss føler. Vi savner fellesskap, solidaritet og trygghet. Vi savner frihet til å være oss selv, og kjenner på presset fra et samfunn som vil tvinge oss til evig jakt etter falsk lykke. Et uoppnåelig kapitalistisk ideal som heller ikke er bra for oss.

Din egen lykkes smed

Individualismen tjener borgerskapets undertrykkere, men ikke de undertrykte og utbytta. Den kapitalistiske «friheten» er slett ikke fri, men er klasseundertrykking satt i system. Uten kollektivet står vi på bar bakke og kjemper alene mot undertrykkerne, den frie utbyttinga.

«Du er din egen lykkes smed», forteller de oss. Men står vi egentlig fri til å skape vår egen lykke og vår egen fremtid? Er vi virkelig så uavhengige og frie? Den hardtslående sannheten er, at etter flere hundre år med kapitalisme og individualisme, lever menneskeheten helt og holdent på kapitalistenes premisser. Vi er ikke vår egen lykkes smed – systemet er laga sånn at vi skal smi lykken for de få.

Individuell frihet i kollektivet

Et sosialistisk eller kommunistisk samfunn må være bygd på sterke kollektiver. Det samme gjelder vår revolusjonære organisering i dag.

Massenes styrke er mangfoldet og samholdet. Solidariteten og fellesskapet. Det er ingen motsetning mellom å organisere seg for fellesskapets beste og individets frihet. Kollektivet styrker individitet og gjør det fri til å være seg selv.