1

Rød makt!

Tjen Folket kjemper for rød makt overalt.

Hva er rød makt?

Rød makt er all makt til folket.

Hvem er folket?

Folket er alle unntatt fienden.

Hvem er fienden?

Fienden er den lille klassen av parasitter som lever på andre. Det er kapitalistene som eier de største selskapene og bankene. De som tjener milliarder på andres arbeid. Det er politikerne og de øverste byråkratene som forvalter pengene og staten til disse parasittene. Fienden er dette borgerskapet og deres nærmeste tjenere og voldsmenn.

Rød makt er å ta makta fra fienden og samle makta først og fremst hos proletariatet.

Hvem er proletariatet?

Proletariatet er de som jobber i vanlige og lavtlønte jobber, de som har inntekt først og fremst fra sitt eget arbeid, de som er nederst på rangstigen på jobben – med sjefer og mellomledere over seg. De som jobber i bygg og anlegg, industri og skogbruk, helsetjenester og butikk, lager og transport. Arbeidsfolk som ikke står over andre og har lite frihet i jobben. Og alle dem som er slått ut av arbeidslivet på grunn av sjukdom eller arbeidsledighet. Proletariatet holder hele samfunnet oppe med sitt arbeid, men holdes samtidig nede av borgerskapet.

Rød makt er også makt til alle andre undertrykka.

Hvilke andre grupper er undertrykka?

Rød makt er makt til kvinner, så kvinner slipper å leve i frykt for vold eller må bære hovedansvaret for at forholdet og hjemmet går rundt. Det er makt til den samiske nasjonen, som lenge er blitt undertrykka av den norske staten. Det er makt til skeive folk, så skeive folk slipper å møte mobbing og trakassering. Det er makt til transfolk, så transfolk kan leve slik de vil og fri fra snevre kjønnsroller og regler.

Rød makt er makt til flyktninger og innvandrere og mørkhuda folk, så de kan frigjøre seg fra utestengelse, mobbing, arbeidsløshet og fattigdom. Rød makt er makt til ungdom, så ungdom kan frigjøre seg fra kjøpepress, karakterpress og kroppspress. Rød makt er makt til fattigfolk og andre som blir plaga av politi, barnevern og NAV. Rød makt er makt til uføre og sjuke, som gjøres sjukere istedet for friskere av den fattigdommen, avmakta og tvangen systemet tilbyr.

Rød makt er makt til dem som ikke har makt i dag.

Hva er rød makt ikke?

Rød makt er ikke makta til et rødt parti eller røde politikere. Slike er falske røde. De kler seg i rødt for å få støtte fra mennesker som vil ha rettferdighet. Men når de får makta, så fortsetter urettferdigheten.

Hvor og hvordan kan vi skape rød makt?

Rød makt er nye kommuner der folket har makta, ikke ansiktsløse systemer og byråkrater. Folkekommuner som garanterer alle å kunne gjøre nyttig arbeid, å få helsehjelp, utdanning, trygghet, mat og tak over hodet – og som legger til rette for et meningsfylt liv.

Rød makt er å bestemme, sammen med andre, hva slags liv vi skal leve på denne planeten.

Rød makt er et ekte kommunistparti. Proletariatets eget parti. Ikke et parti slik som dagens partier, som jobber innenfor fiendens system. Kommunistpartiet er en ny type parti. Et revolusjonært og kjempende parti, som gjør seg fortjent til folkets tillit. Tjen Folket jobber for å skape et slikt parti.

Rød makt er en folkehær. Ikke dagens liksom-forsvar, som forsvarer de rikes interesser. Dagens forsvar er et angrep, et angrep mot verdens fattigste mennesker som i Afghanistan og Libya. Rød makt betyr et forsvar av en ny type. Et virkelig folkets forsvar som hele folket deltar i. Uten en folkehær har folket ingenting.

Rød makt er en rød front for en ny stat. Det er å samle alle som vil vekk fra dette systemet, alle som vil fjerne fattigdom, kriser, kriger og miljøødeleggelser – og skape frihet, folkemakt og fellesskap. Det er å samle alle undertrykte for å skape en ny stat som undertrykker undertrykkerne. Det er en organisering av folkets makt. Det er all makt til folket.

Hva er målet med rød makt?

Rød makt er ikke et mål i seg sjøl. Rød makt er et verktøy for å forandre verden. Det er et middel for å nå et større mål; en kommunistisk verden. En verden der alle har alt og ingen har ingenting. En verden uten klasser og undertrykking. Kommunismen er ikke et paradis, det er ikke en perfekt verden, men det er et menneskelig samfunn som gjennomsyres av fellesskap, uten fattigdom, sult, krig og miljøødeleggelser.

Når kan vi skape rød makt?

Rød makt må begynne nå, for å bli en realitet i framtida. Rød makt må opprettes på skoler, på arbeidsplasser, i nabolag, i gater, på torg, i foreninger, i forsamlingslokaler og så videre. Litt rød makt overalt der vi kan, helt til vi kan skape mye rød makt overalt. Det er en langvarig kamp. Men arbeidet startet allerede for 150 år siden med kommunistiske forbund, arbeiderpartier, fagforeninger, kooperativer og korporasjoner. Vi begynner ikke helt på nytt, men bygger videre på lang erfaring med både store seire og store nederlag.

All makt har vi først når proletariatet har fortrengt borgerskapet på alle områder og med alle midler. Men rød makt begynner i dag.