1

Klassestandpunkt mot narkotika

Når vi kommunister tar et standpunkt i forhold til narkotika, så er vi nødt til å ta stilling til det med utgangspunkt i vårt klassestandpunkt for proletariatet, og ikke ut i fra subjektive oppfatninger og erfaringer. Disse er begrensa og har et liberalistisk individperspektiv. Problemet med narkotika er noe som angår hele vår klasse og alle kommunister.

Det er hevet over enhver tvil at det er vår klasse som tar mest skade når det kommer til misbruk og avhengighet av narkotika, men også den innflytelse på andre plan i livene til vår klasse. Dette betyr at spørsmålet om dop ikke er et individuelt spørsmål, men et klassespørsmål.

Narkotika slavebinder ikke bare deler av vår klasse til misbruk, den blir også et levebrød for en del i vår klasse, og spesielt blant den proletære ungdommen. Dop blir ikke bare den midlertidig «letteste» veien ut av hard og stressende livssituasjon på grunn av rusen, narkoindustrien blir også en inntektskilde og en jobb, spesielt i urbane «ghettoer» hvor den borgerlige staten holder store deler av proletariatet utenfor arbeid og utenfor samfunnet.

På grunn av dette blir svært mange fanget og holdt nede i en posisjon de ikke kommer ut av, hvor alt dreier seg om narko. Narkotika blir en inntekt og et misbruk, en ond sirkel hvor noen få tjener bra på mange andres misbruk og død. Narkotikaen spiser opp deler av vår klasse innenfra. Den spiser oss opp fysisk og mentalt og holder oss i sjakk, ute av stand til å ødelegge eller knuse noe annet enn oss sjøl.

Den skaden man påfører seg selv og andre er ikke bare enorm helsemessig, men misbruk degenererer også mentaliteten. Narkotikaen fører ikke bare med seg at man ødelegger seg sjøl, det er også vanlig at man ødelegger sine nærmeste. Både psykisk og fysisk, spesielt om noen står i veien for misbrukerens jakt på penger eller dop.

Det er mye man kunne skrevet om rus og narkotika, men som nevnt tidligere må vi ta et standpunkt som stemmer best overens med hva som trengs i kampen for proletariatets seier. Narkotika påvirker og ødelegger ikke bare for vår klasse, men er et problem for hele samfunnet. Likevel er det uten tvil slik at rus og narkotika har aller størst skadeomfang blant proletariatet og undertrykka deler av folket. Dette betyr at kommunister også må ha det klareste standpunktet i forhold til dette.

En proletær og revolusjonær ruspolitikk er å motarbeide narkotikaens innflytelse på vår klasse, politisk og kulturelt.

Vi må ta et standpunkt mot småborgerlige og liberale holdninger som glorifiserer rus og blander det sammen med livsstil og kultur. Dette er holdninger som borgerskapet og deler av småborgerskapet tjener på at proletariatet tar som sine egne. Men til syvende og sist så er det proletariatet som må betale den dyreste prisen.

Hvordan kan noen klasser tjene på liberale holdninger til rus?

  1. Det finnes deler av borgerskapet som tjener store penger direkte på narkotika. Blant de fremste kapitalistene finnes det forbindelser til svart økonomi og mafia.
  2. Hele borgerskapet tjener på at samfunnets mest frustrerte og desperate, velger rusen framfor opprøret. At mennesker som kan by på problemer sløves ned, er en fordel for borgerskapet. I historien har kapitalister betalt arbeidsfolk dels i alkohol, med det bevisste målet å gjøre det vanskeligere å organisere fagforeninger.
  3. Deler av borgerskapet og småborgerskapet dyrker liberalismen som et livssyn; alle skal kunne gjøre hva de vil. Fritt valg er idealet – fordi dette er den ideologiske legitimeringa av å gjøre alle ting til varer. Kapitalismen gjør alt til varer, og den trenger ideologi som rettferdiggjør dette.
  4. Ikke bare som ideologi er liberalismen en forutsetning for kapitalismen. Flyt av varer over grensene og pengeøkonomi er helt nødvendig for de store kapitalistene. Med flyten av varer kommer flyten av narkotika. Med pengeøkonomi kommer svarte sektorer av illegal kapitalisme. Mafiaen ble etablert på Sicilia under boomen av sitrusfrukt-industri – i utkanten av denne blomstrende økonomien. De kinesiske kriminelle triadene kjempet på liv og død mot kommunistisk maktovertagelse i Kina. Kapitalisme og kriminalitet går hånd i hånd, fordi de begge er produkter av kjøp og salg, av penger og profitt. Derfor kan ikke det liberale borgerlige “demokratiet” fjerne den organiserte kriminaliteten.
  5. Borgerskapet og de øvre delene av småborgerskapet, har ressurser og muligheter til å bruke narkotika til rekreasjon på en tryggere måte enn proletariatet. De har råd til bedre kvalitet, som er mindre helsefarlig. De har penger til rehabilitering om det trengs. De har mer fleksibilitet i arbeidet og livet, som gjør at dop gjør mindre skade på hverdagen.
  6. Både den fysiske og psykiske helsa er bedre i borgerskapet og småborgerskapet, enn i proletariatet. Dette gjør det lettere å bruke dop som rekreasjon, uten å bli avhengig eller få varige skader. Slik blir narkotika mindre farlig for disse.

Når det er sagt ønsker borgerskapet å begrense rusen slik at det ikke tar overhånd, spesielt blant proletarene som arbeider for dem. Derfor vil de og staten deres sponse programmer for begrense rusen og hjelpe noen ut av den. Men på grunn av alle de ovennevnte punktene, verken kan eller vil de ta problemet ved rota.

Narkotika er en byrde og en fotlenke på vår klasse, nok en lenke som holder oss på plass. Vårt standpunkt er at arbeiderklassen må og skal bryte alle sine lenker.

Kommunister bør ikke bare avvise narkotika og ruskultur – vi bør fremme alternativer, som idrett, friluftsliv, rød kultur, kampfellesskap, samhold og solidaritet. Vi kjemper for arbeideridrett, rød musikk og kollektiver som tar vare på hverandre. Og vi vil kjempe for at proletære nabolag skal bli bastioner mot mafia og langing.

Vi kjemper for behandling i stedet for polititrakassering for de som har rusproblemer. Rusmisbruk er helseproblemer og har som regel sosiale røtter, eller rot i psykiske lidelser og andre utfordringer som skaper behov som folk vil dekke med rus.