1

Hvorfor boikotte valget?

Når vi setter fram vår parole om å boikotte valget så får vi mange spørsmål. Det er vi glade for, vi liker diskusjon. Her er fjorten vanlige spørsmål og kritikker vi møter, og noen av våre forsøk på å svare kort.

1. Hvorfor boikotte valget?

Vi sier at de tre viktigste årsakene er:

  1. Velg heller opprør og sosialisme. Veien til en stat der arbeiderklassen har makta er revolusjon, ikke valg innenfor denne staten.
  2. Ikke en stemme til krigspartier. Det blir ingen regjering uten krigspartier etter valget. Og alle partiene støtter en regjering. Ingen partier i valget er kompromissløse mot Norges kriger og krigspartier.
  3. Det spiller faktisk ingen rolle hva du stemmer. Alle de viktige spørsmålene avgjøres av helt andre ting enn valg.

2. Hvorfor stiller ikke Tjen Folket til valg?

Kommunister kan stille til valg, men bare når dette tjener kampen. Vi jobber for å bygge et ekte kommunistisk kampparti, ikke et vanlig borgerlig valgparti. Dette er vår viktigste oppgave. Å bli en del av valgsirkuset vil være en avsporing fra dette arbeidet.

De siste hundre årene har europeiske kommunister latt seg lure inn i valgsirkus og parlamentarisme. Resultatet har vært nedslående. Ingen seire, bare nederlag og overgivelse – det er oppsummeringen. De partiene som har blitt store i valg, har blitt integrert i systemet. De har blitt en del av staten, de har blitt en del av makta. De er blitt folkets fiender i stedet for folkets tjenere.

Den veien har Arbeiderpartiet, NKP, SV og AKP (Rødt) gått her i landet. Vi vil ikke gå den samme gamle veien ned i myra av borgerlig parlamentarisme.

3. Hva skjer om alle boikotter valget?

I seg selv skjer det ingenting. Og dette vil jo heller ikke skje. Men OM det hypotetisk skjedde kunne staten rent praktisk fortsatt som før uten en eneste politiker. Det er ikke politikerne som bestemmer, det gjør kapitalistklassen. Og det er ikke politikerne som administrerer, det gjør byråkratene. Mange europeiske land har fortsatt som før i måneder og år uten regjering – for eksempel Spania, Nederland og Belgia.

Men når folk boikotter så tar de et valg som kan endre deres egen mentalitet. Og det kan endre andre også. Det underminerer tilliten til systemet. Det viser at politikerne ikke har tillit. Det gjør at flere folk tør å stille spørsmål ved hele det råtne opplegget. Derfor peker det, i seg sjøl, fram mot et annet system.

Å skape kommunisme er ikke bare å organisere et alternativ. Det forutsetter også ødeleggelse av det systemet som finnes. Å underminere legitimiteten til fiendens valg, er et ledd i strategien for å fjerne hele dette systemet.

4. Hvis alle på venstresida boikotter så vinner vel høyresida?

Vi er ikke en del av “venstresida”. Venstresida sitter på Stortinget og i kommunestyrer. De vil ha litt mer skatt og litt mer velferd, men ellers er de helt like høyresida. Uansett farge er partiene svært like. Vi kommer til å få en regjering som er avhengig enten av Høyre eller av AP. Og de to er så like at det er vanskelig å se forskjell til og med i teorien.

Uansett hvem som vinner så taper arbeiderklassen. Verdens fattige taper, freden taper, miljøet taper. Og jo lenger folk tror at vi må velge mellom høyre og venstre, jo lenger vil kapitalistene ta alle de viktige valgene for oss.

5. Hvis dere boikotter så er dere nyttige idioter for høyresida!

Vi mener dette ikke er logisk. Vi skylder ikke noen å gi dem vår støtte. Arbeiderpartiet har sendt bombefly mot verdens fattigste mennesker. Vi nekter å være en nyttig idiot for kriger mot verdens fattigste. Og vi nekter å støtte Arbeiderpartiets små partnere i SV eller Rødt.

De nyttige idiotene er den systemtro venstresida, som kritiserer rasisme og krig, men som til syvende og sist ender med å støtte regjeringer som er like rasistisk og krigersk som en hvilken som helst regjering med Frp.

De som relativiserer dette, relativiserer brutale overgrep og klodens overlevelse. De legger opp til at systemet fortsetter den voldsomme ødeleggelsen vi ser foran oss.

6. Hvorfor kan dere ikke bare stemme Rødt?

Rødt-ledelsen jobber målretta for å fjerne alt som minner om kommunisme fra Rødts program og Rødts organisering. De har kastet ut en rekke kommunister fra partiet og hetser sosialismens historie. Noe sånt kan ingen kommunister bidra til.

Rødt har også valgt å bli et nytt SV. I stedet for kamp mot krigspartiet AP, lover de støtte til AP-regjering. De har valgt en strategi som kan gjøre Rødt til et Stortingsparti, men som aldri kan føre noen ut av kapitalismen.

De inngår som en del av det “rødgrønne” flertallet i bystyret i Oslo og dette er deres ønske og strategi også i framtida. Dette fører ikke fram til revolusjonær kamp, men til å kvele opprør og gjøre Rødt til en integrert del av systemet som vi ønsker å knuse.

7. Hvorfor kaster dere vekk stemmen deres?

Alle stemmer i dette valget er bortkasta. Den virkelige makta ligger hos herskerklassen. Folkets virkelige makt ligger på gata og i folkelig organisering. Å bruke stemmen er bortkasta tid. Man bør heller bruke den til politisk aktivisme.

8. Hvorfor vil dere at folk skal være passive?

Vi vil slett ikke at folk skal være passive. Selv er vi svært aktive og vi ønsker at mange fler skal bli med oss. Og vi blir også glade når folk er aktive for bra saker utenfor oss også. Men vi synes forsåvidt også at det er bedre at folk ikke bryr seg, enn at folk bygger opp under partienes sjøltillit og systemtrua ved å delta i valgsirkuset.

9. Hvorfor ikke stemme blankt i stedet?

Vi sier ikke at folk absolutt ikke skal stemme blankt. Det kan jo folk gjerne gjøre. Men det er ikke noe viktig spørsmål for oss – det er ingen forskjell i praksis.

10. Hvis dere ikke stemmer har dere ikke rett til å klage!

Vi mener tvert om at de som ikke stemmer har størst grunn til å klage. Det å ikke stemme er faktisk en klage i seg selv. Det er en klage på partiene og deres valg, det er en klage på deres stat. Dette er ikke vår stat, det er ikke vårt valg og vi har all grunn til å klage på kapitalismen og de forferdelige følgene dette systemet har for verdens folk og miljø.

11. Hvis det ikke er noen vits så kan dere vel like gjerne stemme på noen av de mindre ille alternativene?

Vi tar et klart standpunkt ved å ikke stemme. Vi vil ikke tas til inntekt for noen av partiene. Dette er dårlige partier som vil administrere kapitalismen på vegne av kapitalistklassen. Vi sier nei til alle sammen for å ta helt tydelig stilling mot hele systemet.

12. I valget mellom pest og kolera er vel kolera likevel bedre enn pest!

Å velge den minst alvorlige sykdommen kan virke logisk på kort sikt. Men på lang sikt svekker det immunforsvaret og gjør folk mer mottakelig for mer alvorlige sykdommer. Å avvise begge alternativ, også det minste ondet, tvinger oss til å jobbe med motgiften som kan kurere kloden for den virkelige synderen; kapitalismen.

13. Hva er alternativet?

Alternativet er en ny stat i stedet for den gamle staten. Det er all makt til folket, i stedet for “all makt i denne sal” som de sier i Stortinget. Det er at arbeiderklassen organiserer seg som ny herskerklasse, i stedet for den lille klassen av parasitter som har makta i dag. Alternativet er rød makt mot borgerlig makt, revolusjon, sosialisme og kommunisme. Alternativet er å organisere seg, bli med oss, og nedkjempe hele systemet og alle deres politiske juksemakere og kvakksalvere.

14. Men Lenin sa…

En del kommunister bruker Lenins bok “Radikalismen” mot vår boikott. De sier at siden Lenin i denne boka skriver mot radikalistene (“venstre”-kommunistene) og deres prinsipielle motstand mot å delta i borgerlige valg, så er det feil å boikotte i dag.

Vi kan svare i noen punkter på dette:

  1. Lenin mente valgdeltagelse var en taktikk man kunne bruke, eller ikke bruke. Om man skulle delta måtte avgjøres av en analyse av situasjonen.
  2. En rekke kommunister har brukt Lenin til å legitimere valgdeltagelse som dogme. De gjør ingen konkret analyse av egne krefter og situasjonen i samfunnet, men har avgjort på forhånd at det er rett å stille til valg “for Lenin sa…”.
  3. Vår boikott bygger på en analyse av våre krefter, av dagens stat, dagens system og situasjonen i klassekampen. Vi opptrer ikke dogmatisk men forsøker å utforme en taktikk for i dag som tjener vår langsiktige strategi.
  4. Vår boikott bygger også på en viss oppsummering av de 100 årene som er gått, siden Lenin skrev den nevnte teksten. Vi kan se at i disse 100 årene har arbeiderpartiene og en rekke kommunistpartier, spesielt i Europa, blitt en integrert del av det borgerlige systemet – gjennom sin parlamentaristiske og legalistiske praksis.
  5. Lenin mente valgdeltagelse var en taktikk, og ikke et prinsipp. Om en taktikk skal brukes eller ikke må for det første ta hensyn til de umiddelbare fordelene og ulempene ved å bruke den. Dagens situasjon gir helt andre muligheter for eksempel til å spre sitt budskap, uten å “bruke parlamentet som talerstol” slik Lenin tok til orde for. For det andre må den ta hensyn til at den skal tjene den langsiktige strategien. Vi kan ikke se at det å delta i valgsirkuset i dag, er den beste måten å bruke kreftene til å bygge organisasjonen og mentaliteten vi trenger for revolusjon.

Har du flere spørsmål eller innvendinger? Send dem til oss så skal vi svare!