1

Den 12. september ble Gonzalo arrestert

Av en aktivist.

Den 12. september 1992 ble formann Gonzalo arrestert av den gamle peruanske statens væpna styrker. Han hadde da ledet Perus Kommunistiske Parti gjennom hittil 12 år med folkekrig. Dette var de fattige massene i Perus krig, der de kjempet for å bygge sin nye stat – folkerepublikken Peru.

Gonzalo var den fremste lederen for det kommunistiske partiet og den nydemokratiske revolusjonen i Peru. Det var gjennom hans ledelse at partiet systematiserte maoismen for første gang, som tredje og høyere stadium av utviklingen av proletariatets ideologi.

Og det var under hans ledelse at partiet ifølge borgerlige kommentatorer kunne etablere den nye makta i 40% av landet. Dette skjedde midt i en svært ugunstig situasjon, med omfattende krise i den internasjonale kommunistbevegelsen som følge av det borgerlige kuppet i Kina.

Gonzalos tenkning var maoismen brukt på de konkrete forholdene for revolusjon i Peru. Gjennom dette utviklet Gonzalo og partiet metodene for å føre folkekrig, og systematiserte hvilke av Maos lærdommer som er gyldige over hele verden.

Proletariatets klassekamp har alltid skapt store ledere. Noen av disse har gjort seg ekstra bemerket ved at de har vært løftet høyere og har sett lenger og videre enn noen andre. Gonzalo var en av disse. Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao er andre. Og kamerater som Charu Majumdar i India og Ibrahim Kaypakkaya i Tyrkia kan også nevnes. Kort sagt er det en allmenn lov at det skapes ledere i klassekampen, og at noen setter varige spor etter seg – og tilfører ideologien noe nytt som kan brukes av alle som fører revolusjonær kamp.

Gonzalo lever fortsatt, selv om han siden 1992 har sittet i fiendens fangehull. Den 12. september kan fengslingen best markeres, ved å løfte fram hans bidrag til maoismen. Særlig hans formulering av maoismen som et nytt og høyere stadium av utviklingen av proletariatets ideologi. Og ikke minst, å lære av de peruanske kameratenes oppofrelse. Det finnes ingenting mer verdifullt, enn å vie livet sitt til kampen for proletariatet og revolusjonen. De som gjør dette vil på sett og vis leve evig, som martyrer, lærere og ledestjerner for de som fortsetter kampen.


Bidragsytere til Tjen Folket Media har oversatt og produsert en film av talen fra buret, som ligger tilgjengelig på våre nettsider.

Les mer om Gonzalo og forsvaret av hans liv og lære:

You Must Tell The World (film)

Defend the Life of Chairman Gonzalo (2013)

To defend the life of Chairman Gonzalo is to defend Maoism!

Til forsvar av formann Gonzalos liv, hev maoismens fane!