Stiftelseserklæring fra Arbeidernes kommunistparti (marxist-leninistene), 1973