1

Rød 8. mars: Heder og ære til Dagmar Eilerth

Av en bidragsyter til Tjen Folket Media.


I anledning 8. mars publiserer vi korte artikler om kvinnelige kommunistiske ledere. Selv om disse har hatt svært forskjellig betydning, har de to ting til felles: (1) De sto i fronten i kampen for revolusjonen og mot revisjonismen på avgjørende tidspunkt for den kommunistiske bevegelsen. (2) De viste at de var villige til å ofre alt i tjeneste for kommunistpartiet og folket.

Når kommunister markerer 8. mars, markerer vi den røde kvinnebevegelsen og vi reiser spørsmålet om å skape kvinnelig kommunistisk lederskap. I den ånden bærer vi med oss våre kvinnelige martyrer og forbilder. Fremragende døtre av vår klasse og kjempende krigere for den kommunistiske bevegelsen. De lever i vår kamp, og de er med oss på 8. mars. Tjen Folket Media oppfordrer til deltagelse på Rød 8. Mars i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.


Dagmar Eilerth

Dagmar Eilert ble født i 1899 i Bergen. Hun deltok på landsmøtet som stiftet Norges Kommunistiske Parti i 1923. Hun arbeidet senere ved hovedkontoret til partiet og for avisen “Norges Kommunistblad”.

Som partiets øvrige ansatte var hun dårlig betalt, og ved siden av arbeidet skrev hun reportasjer, dikt og et skuespill om en arbeidsulykke på en fabrikk. Hun deltok aktivt i organiseringen av kvinneorganisasjonen Norges Husmorlagsforbund, en rød masseorganisasjon som kjempet for interessene til kvinner i arbeiderklassen.

Dagmar Eilerth viet livet til den kommunistiske bevegelsen fra 20-årsalderen. Da Tyskland invaderte Norge i 1940, meldte hun seg straks til det illegale arbeidet. Og fra vinteren 1942 måtte hun gå under jorden sammen med sin sønn. Sammen begynte de to å redigere “Radiostenogrammene”. Dette var avskrifter fra radiosendinger. Den tyske okkupanten hadde nedlagt forbud mot å ha og å lytte til radio. Dette var for å hindre folket i tilgang på nyheter fra Sovjetunionen og de øvrige allierte landene.

Dagmar Eilerth utviklet Radiostenogrammene til et telegrambyrå som leverte nyheter til landets illegale aviser, som ble spredd til hele folket. Det var særlig kommunistene som, med fare for eget liv, produserte og distribuerte illegale aviser. Dagmar Eilerth skulle lede det som ble Norges største illegale telegrambyrå. Dette var avgjørende for å inspirere til kamp og motstand mot okkupanten, for å spre nyheter som fascistene ville legge lokk på, for å knytte motstanden sammen og å bygge sabotasjegrupper og militær kamp mot okkupasjonen.

I agust 1944 ble Dagmar Eilerth arrestert og hun var 7 døgn i fangenskap ved Victoria terasse. Dette var hovedkvarteret for Gestapo, tyske Sicherheitsdienst (SD) og det nazidominerte Sikkerhetspolitiet. Her foretok de avhør og torturerte fanger, særlig kommunistiske motstandsfolk. Og flere tok heller livet av seg, ved å hoppe ut av vinduer, enn å la seg forhøre. Dagmar Eilerth ble deretter overført til fengselet i Møllergata 19 der hun satt til krigens slutt. Etter frigjøringa ble Eilerth sekretær i Norsk Husmorlagsforbund og bidro der til organisasjonens vekst og utvikling.

Dagmar Eilerth var kommunist, kriger og administrator, akkurat slik Perus Kommunistiske Parti slo fast var idealet for kommunistiske kadre. Hun var journalist og organisasjonsarbeider, hun var leder for massearbeid blant kvinner og hun henga seg fullstendig til det klandestine arbeidet mot den den tyske okkupasjonen og naziregimet.

Lær av Dagmar Eilerth! Med sin oppofrelse under krigen inspirerte hun tusenvis til innsats. Gjennom hele sitt liv viet hun seg til den kommunistiske bevegelsen og til arbeiderkvinnenes situasjon og kamp. Dette er et eksempel til etterfølgelse, og vi minnes Dagmar Eilerth som en kommunistisk leder og kriger.

Les mer:

Mor og sønn arrestert for å være med i en illegal organisasjon og for drapet på to politisjåfører.

Friheten 15-06-1948: Dagmar Eilerth 50 år.

Leksikon, Dagmar Eilerth.