1

Rød 8. mars: Heder og ære til Avanti

Av en bidragsyter til Tjen Folket Media.


I anledning 8. mars publiserer vi korte artikler om kvinnelige kommunistiske ledere. Selv om disse har hatt svært forskjellig betydning, har de to ting til felles: (1) De sto i fronten i kampen for revolusjonen og mot revisjonismen på avgjørende tidspunkt for den kommunistiske bevegelsen. (2) De viste at de var villige til å ofre alt i tjeneste for kommunistpartiet og folket.

Når kommunister markerer 8. mars, markerer vi den røde kvinnebevegelsen og vi reiser spørsmålet om å skape kvinnelig kommunistisk lederskap. I den ånden bærer vi med oss våre kvinnelige martyrer og forbilder. Fremragende døtre av vår klasse og kjempende krigere for den kommunistiske bevegelsen. De lever i vår kamp, og de er med oss på 8. mars. Tjen Folket Media oppfordrer til deltagelse på Rød 8. Mars i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.


Avanti

Avanti var partinavnet til den indiske maoisten Anuradha Ghandy.

Avanti som soldat.

I 2008 døde Anuradha Ghandy. Hun var kommunist, gerlijasoldat og sto i spissen for kampen mot kastesystemet og kvinneundertrykking i India gjennom sitt lederskap i den revolusjonære fronten av kvinner. Hun var i sin tid den eneste kvinnen i sentralkomiteen i Indias Kommunistparti (maoistene).

Anuradha var født i 1954 og var ung i en tid med store politiske konflikter og sosialt opprør. Hun vokste opp i et privilegert men progressivt hjem. Faren var advokat som hjalp forfulgte kommunister. Både moren og faren var aktivister i kommunistpartiet. På 70-tallet gjorde blant annet kulturrevolusjonen og motstanden mot Vietnamkrigen at politisk engasjement spredde seg over Sør-Asia. I India vokste naxalittbevegelsen. Unge folk, studenter, bønder og arbeidere la fra seg arbeidet og studiene og ble med i geriljabevegelsen for revolusjon og kommunisme.

Anuradha ble dypt påvirket av sultkatastrofen i det landlige Maharashtra på 70-tallet. Hun arbeidet med ofre for sult og det var noe som påvirket henne til å bli en kompromissløs kriger for folket. Hun var på den tiden med i Progressive Youth Movement, som var inspirert av naxalittbevegelsen. Anuradha var en av mange studenter som forlot en privilegert tilværelse til fordel for kampens vei.

I 1977 giftet hun seg med kommunisten Kumud. På 1980-tallet arbeida Anuradha i Nagpur, Chandrapur, Amravati, Jabalpur and Yavatmal med å organisere arbeidere, særlig bygningsarbeidere og gruvearbeidere. Dette gjorde at hennes forståelse for de kasteløses bevegelse økte og hun bygde opp et grunnlag for sin analyse av kastesystemet.

På slutten av 1990-tallet dro hun til Bastar, gikk under jorda og bodde i skogene i Dandakaranya med PLGA (Peoples Liberations Guerilla Army – maoistenes geriljahær). Hun arbeidet blant annet med å styrke den kvinnebevegelsen som kanskje er den største i India. Krantikari Adivasi Mahila Sanghatan (KAMS – De kasteløses revolusjonære kvinneorganisasjon) som har mer enn 90 000 medlemmer. Livet i jungelen var hardt. En kunne aldri bli værende lenge på et sted, og dagene besto av vandring med tung last, trening og til tider lite og dårlig mat. Anuradha fikk sykdommen malaria flere ganger, noe som til slutt tok livet av henne.

På den niende kongressen til Kommunistpartiet i India (maoistene) i 2007 ble Avanti valgt til sentralkomiteen – partiets øverste ledelse. Hun bidro blant annet i propagandaarbeid, med oversettelser og i arbeidet med å utvide bevegelsen til urbane strøk. Det var Anuradhas arbeid som la grunnlaget for naxalittenes første politikk når det gjaldt kastespørsmålet. Hun bidro til å endre den mangelfulle forståelsen av kaste blant dogmatikere som trodde at «kaste er klasse». Hun skrev også om marxisme og feminisme og kritiserte patriarkalsk oppførsel og kvinnediskriminering i partiet. Hun fikk også partiet til å få øynene opp for arbeiderkooperativer i jordbruksområder i Dandakaranya og slik utvide bevegelsen.

Mens hun var i Jharkhand og hadde seminarer med urbefolkningen om kvinneundertrykkelse i 2008 fikk hun igjen malaria. Hun hadde allerede systemisk sklerose (en bindevevssykdom som angriper de indre organer) og var flere ganger blitt angrepet av malaria og andre sykdommer. Til slutt brøt organene hennes sammen.

Den unge Avanti.

Det kommunistiske forbundet Tjen Folket har oversatt Anuradha Ghandys «Filosofiske retninger i den feministiske bevegelsen» til norsk og den ligger på Tjen Folket Media sine nettsider.

Sitater av Avanti:

“Den ser staten som nøytral og tror den kan gripe inn i favør av kvinner, når det faktisk er slik at den borgerlige staten i de kapitalistiske land og den halvføydale og halvkoloniale indiske staten er patriarklaske og ikke vil støtte kvinners kamp for frigjøring. Staten forsvarer interessene til herskerklassene som tjener på underordninga og nedvurderingen av kvinner.”

“Siden de har gjort forholdet mellom kvinner og menn til den sentrale motsigelsen i samfunnet, gjør de alle analyser ut fra denne og menn blir kvinners fiender. Siden de ikke har noen konkret strategi for å omvelte dette samfunnet, skifter hele deres analyse til kritikk av sider ved overbygninga – kulturen, språket, begreper og etikk, uten å forholde seg til kapitalismen og hvilken rolle kapitalismen spiller i å opprettholde forholda mellom menn og kvinner, og dermed uten å inkludere behovet for å knuse kapitalismen i sin strategi for kvinnefrigjøring.”

“Hvordan feil teoretiske analyser og feil strategier kan påvirke en bevegelse kan vi se klart i den feministiske bevegelsen. Ved å ikke forstå kvinneundertrykking som en del av en utbyttende samfunnsøkonomisk og politisk struktur, som en del av den kapitalistiske imperialismen, har de søkt løsninger innenfor dette systemet. I beste fall har disse løsningene engasjert en del av middelklassens kvinner, men har overlatt den store massen av undertrykka og utbytta kvinner i en situasjon fjern fra frihetens rike. Kampen for kvinnefrigjøring kan ikke lykkes isolert fra kampen for å styrte selve det imperialistiske kapitalistiske systemet.”

Les mer her:

https://no.wikipedia.org/wiki/Anuradha_Ghandy

https://en.wikipedia.org/wiki/Anuradha_Ghandy

http://arkiv.tjen-folket.no/Sentralt/view/12247.html