Uttalelse mot yankee-imperialismens intervensjon mot Venezuelas folk