Direkte aksjon mot bomstasjon i Bergen

Bompenger er en forhatt avgift over hele landet. Og i flere kommuner har det vokst fram egne partier mot bomringene. I Stavanger bystyre er de allerede representert med tre representanter. Og bare det siste året har det vært store protestaksjoner der tusenvis av bilister har møtt fram og sperret veier i saktekjørende protest.