Folkekrigen på Filippinene

29 mars 2019 fylte Filippinenes New Peoples Army (NPA) 50 år. Noen få måneder tidligere var det Filippinenes Kommunistiske Parti (CPP) som feiret sin 50-årsdag.