1

Flere folkelige kamper i hele landet

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Over hele landet pågår det nå kamper som totalt involverer flerfoldige titusener av folk. Kamper for miljøet, mot vindmøller, mot bomringer, mot kutt i trygderettigheter og mot nedleggelse av sykehus. universitet og fødestuer. Den underliggende fienden i alle kampene er kapitalismen og dens stat.

Bompengeopprøret skaper furore nå når en valgliste mot bompenger er største parti på målinger i Bergen. Bompengeopprøret har engasjert titusener i en rekke byer. Gjennom flere år har det vært mange protester. Den siste tiden har bomringer blitt sabotert også.

Valgekspert om bompengeopprør: – Kan bli et politisk jordskjelv
https://www.nrk.no/norge/valgekspert-om-bompengeoppror_-_-kan-bli-et-politisk-jordskjelv-1.14562061

Bompengemotstanden har nå fått alle politikerne til å skjelve. Og fra Frp til Arbeiderpartiet og Rødt lover de nå å stoppe nye bomringer. Dette har ingenting med politikernes omsorg for folket å gjøre. Det er utelukkende resultat av folkelig kamp og press. Og vi vet at politikerne lover gull og grønne skoger før valget, men det er jo partiene selv som har tredd bomringene ned over norske byer og tettsteder.

Bompengeopprøret stansar mange vegprosjekt
https://www.nrk.no/norge/bompengeopproret-stansar-mange-vegprosjekt-1.14562399

Uføre og andre som er avhengig av sosial støtte har samlet seg til protester mot endringer i vilkårene. Tusenvis risikerer å miste støtte som følger av de siste lovendringene. Mange risikerer å havne på bar bakke. Syke og fattige er de som er under angrep.

AAP-demonstrasjon: – Regjeringen har fortsatt ikke gjort noe for å hjelpe dem som er rammethttps://www.dagsavisen.no/innenriks/aap-demonstrasjon-regjeringen-har-fortsatt-ikke-gjort-noe-for-a-hjelpe-dem-som-er-rammet-1.1526752

På Frøya i Trøndelag fortsetter protesten mot vindmølleutbygging. Norske og tyske kapitalister i ledtog med politikerne er avhengig av politi og vaktselskaper for å tvinge gjennom vindmøllepark midt i et område der ørn hekker og mange mennesker søker rekreasjon i naturen.

Trønderenergi skaper farlige situasjoner
https://www.hitra-froya.no/meninger/2019/05/21/Tr%C3%B8nderenergi-skaper-farlige-situasjoner-19085072.ece

Skoleelever fortsetter klimastreikene. Over hele landet blir det nye klimastreiker i dag 24. mai. De siste streikene har samlet titusenvis av ungdom i norske gater. Som en del av en internasjonal bevegelse protesterer massene av ungdom mot handlingslammelsen til politikerne, og for å redde kloden fra massive ødeleggelser av natur og miljø.

Snart ny klimastreik: – Vi fortsetter helt til vi får en endring
https://www.aftenposten.no/norge/i/rA54a8/Snart-ny-klimastreik–Vi-fortsetter-helt-til-vi-far-en-endring

Andre steder fortsetter bunadsgeriljaen og storstilte protester mot nedleggelse av fødestuer og sykehus. På Nesna skal universitetet legges ned. Sentraliseringen fortsetter og drives fram av utviklingen i kapitalismen. Og nå ser vi også skyggesiden av laksenæringen, med sykdom og utslipp.

Det er flere fellesnevnere for disse kampene. De organiseres i stor grad av massene nedenfra. De er ikke fullstendig kontrollert av etablerte organisasjoner og partier. Og de retter seg ikke bare mot en sak, men i sitt vesen mot det politiske systemet og utviklingstendensene i kapitalismen. Det er kapitalismens økonomiske behov som krever at det veltes avgifter over på folk, at det kuttes i velferden, at det investeres i vindmøller og at miljøødeleggelsene og sentraliseringen fortsetter. En annen fellesnevner er den massive oppslutningen om kravene, og svær mobilisering. I småbyer har tusenvis gått i tog mot nedleggelse av sykehus. På Frøya har hundrevis deltatt svært aktivt. I Bergen sier hver fjerde velger at de vil stemme på protestparti mot bompenger.

Systemet krever økonomisk vekst, det krever stadig jakt på profitt. Den minkende profittmarginen stiller stadig strengere krav om kapitalistisk effektivitet. Produksjonen krever ikke bare profitt, men maksimal profitt. Politikerne kan ikke gjøre noe som helst med de økonomiske lovene i kapitalismen. De har like lite innvirkning på de globale utviklingstendensene som de har på jordas bane rundt sola.

Bare massenes kamp kan endre historien. De kampene vi ser i dag er begrenset i intensitet og militans, men vi ser mennesker som gløder av iver og sinne i disse kampene. Vi ser dem bruke svært sterke ord om fienden, om staten og kapitalen. Og vi ser et anstrøk av desperasjon og ikke så lite frustrasjon, når deres rettferdige krav møtes med handlingslammelse og bortforklaringer.

Vi vet at samfunnet ikke må være som i dag. Vi vet at samfunnet må endre seg. Det vil endre seg. Vi vet at kapitalismens dager er talte. Kapitalismen vil havne på historiens skraphaug. Men den faller ikke av seg selv. Og innenfor kapitalismen kan ikke kravene oppfylles.

Men i sosialismen vil dette landet blomstre! Sentraliseringen vil bli snudd tvert om. Naturen vil få et reelt vern. Alle som kan jobbe vil få jobb. Sløseriet, luksusforbruket og miljøødeleggelsene møter sin ende sammen med kapitalismen. Vi må se dagens kamper som krusninger på havet og tegn på det som kan og vil og må komme; et folkelig opprør som feier dette systemet vekk en gang for alle.

Forøvrig bør revolusjonære delta i disse kampene skulder ved skulder med massene. Ikke bare heie fra sidelinjen, men delta midt i kampen.

Massene ivrer for politikk og det er pålagt kommunistene å organisere og lede dem. Massene har konkrete problemer overalt, og vi må ha omtanke for dem og skjøtte dem. Massearbeid utføres innenfor klassekampen og ikke på dens marginer. Om vi ikke utfører massearbeid vil de reaksjonære og revisjonistene utnytte det til sin egen vinning, enten det er for å utvikle fascisme og koorporativisere dem, eller for å gi sine kamper til en annen imperialistherre. Dette er to viljer som er distinkte og står i motsetning til hverandre.

Massene søker røsten til dem som bekrefter og forsikrer, og ikke de som tviler. I partiet vårt, i dets begynnelse, krevde formann Gonzalo at ingen noensinne skulle betvile massene, slåss mot de som var blinde og døve for massenes stemmer, lyttet til deres svakeste rykter og viet seg til å løse deres daglige, konkrete utfordringer.

Perus Kommunistiske Parti, Masselinjen