1

Brasil: Video av 100 000 mot regjeringen

Oversatt av Tjen Folket Media.

Den revolusjonære nydemokratiske avisen A Nova Democracia (AND) har publisert videoer av store demonstrasjoner 30. mai som samlet 100 000 mennesker på gata midt i Rio de Janeiro, Brasil.

På et tidspunkt brente unge aktivister flaggene til USA og den sionistiske staten Israel for å vise motstand mot imperialistiske angrep mot det palestinske folk og andre undertrykte folk.

Flaggene ble brent foran en blokk som reiste et banner med slagordet «Verken til Bolsonaro eller Mourào eller den korrupte kongressen og ned med med hæren!» . Banneret var signert av Folkets Revolusjonære Studentbevegelse (MEPR) og Rød Enhet – Forbundet av Revolusjonær Ungdom. (Se bilde for banner, tekst oversatt av TFM.)

Video fra AND.