1

Sudan: Brutalt angrep på demonstrasjoner

Av en kommentator for TFM.

I følge det internasjonale nyhetsbyrået Reuters rapporterer en opposisjonell gruppe av leger om mer enn 60 drepte i Sudan, etter at militærjuntaen har slått ned på protester.

TFM har tidligere skrevet om de siste månedenes opprør og politiske omveltninger i Sudan:

Sudan: Enorme protester og militærkupp https://tjen-folket.no/index.php/2019/04/12/sudan-enorme-protester-og-militaerkupp/

Militæret har avsatt den gamle despoten og etablert en militærjunta i landet, men massenes protester fortsetter. Ledere for opprøret beskriver de politiske endringene som bare en intern omrokering innad i regimet. De krever reelle forandringer.

NRK skriver:

Leger: 60 drept i Sudan 60 mennesker er drept siden sikkerhetsstyrker mandag gikk til aksjon mot demonstranter i Khartoum i Sudan, ifølge leger tilknyttet protestbevegelsen. Dødstallet var innledningsvis 35, men har nå blitt oppjustert, skriver NTB.

Uro i Sudan https://www.nrk.no/nyheter/uro-i-sudan-1.11176132

Sudans byråkratkapitalistiske stat regnes for å ha et anstrengt forhold til flere av nabostatene, vesten generelt og særlig USA-imperialismen, men langt bedre relasjoner med sentrale arabisktalende land og til imperialistiske Russland og Kina.

USA har tidligere angrepet landet med raketter, etter påstander om at landet har huset terrorister. De har iverksatt en handels-embargo siden 2006 og sanksjoner.

Russland og Kina har i FNs sikkerhetsråd blokkert en resolusjon som fordømmer militærjuntaen for angrepet.

Militærjuntaen har tidligere fått uttalt støtte fra Egypt, Saudi Arabia og De forente arabiske emirater (UAE). Samtidig ser disse statene med bekymring på at Sudan har fått et bedre forhold til Tyrkia og Quatar de siste par årene. Det er regionale konflikter mellom Saudi Arabia og UAE på en side, og Quatar og Tyrkia på den andre siden. Konflikten mellom Saudi Arabia og Quatar handler igjen om rivaliseringen mellom Saudi Arabia og Iran.

https://lobelog.com/the-geopolitics-of-sudans-transition-after-bashir/

Massenes opprør i Sudan er rettferdig, men USA-imperialismens og de europeiske stormaktenes holdning, har ingenting med støtte til folket å gjøre. De posisjonerer seg for sine geopolitiske interesser, på samme måte som Russland, Kina, Saudi Arabia og andre.

Sudan er nok et eksempel i Nord-Afrika og Vest-Asia på at stater som er alliert i andre sammenhenger (Saudi Arabia og USA) har motstridende interesser i andre sammenhenger. Det bekrefter formann Gonzalos stadige påpekning av at imperialistene er i en tilstand av både konkurranse og samarbeid, der konkurransen er absolutt og samarbeidet relativt.

Forøvrig viser landet at det ikke finnes noen stabilitet for land i den tredje verden innenfor imperialismen. Imperialisme betyr krig og korrupsjon, nød og fattigdom, for alle undertrykte land og folk. Disse landene skriker etter revolusjon, nydemokrati og sosialisme.