1

Syke av drikkevann og mangelfull sikkerhet

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Beboere på Askøy varslet om forurenset drikkevann for en måned siden uten at noe skjedde. Nå ligger 18 på sykehus og man frykter at et spedbarn har dødd på grunn av drikkevannet. Mattilsynet har avdekket svikt i sikkerheten ved drikkevannet til nesten 80% av landets befolkning.

Dagbladet: Her sikrer politiet seg vannprøver
https://www.dagbladet.no/nyheter/her-sikrer-politiet-seg-vannprover/71162355

VG skriver:

“Åtte  av de til sammen 18 personene som er innlagt etter mistanke om smittefarlig drikkevann, er barn, opplyser Haukeland universitetssykehus. Et annet barn døde på sykehuset. –- Jeg kan bekrefte at et barn døde hos oss, men det er for tidlig å si noe om årsak. Vi avventer flere analysesvar. Dette er en dypt tragisk hendelse og av hensyn til familien kan vi ikke kommentere dette ytterligere, sier Ansgar Berg, klinikkdirektør ved Barne og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus, i en pressemelding.”

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/5cfa2b4b4099a10012a0b5bc

Avisen skriver også:

“For en måned siden varslet småbarnsfamilien Askøy kommune om brunt og grumsete vann. De har fortsatt ikke fått svar fra kommunen.”

Mattilsynet har avdekket at folk over hele landet har drikkevann som står i fare for å bli forurenset uten at det blir oppdaget i tide. VG skriver:

“70 prosent av vannverkene hadde mangelfulle rutiner for å hindre forurenset vann å komme inn i drikkevannsledningen. Avvikene kunne dreie seg om transportsystemets utforming og tilstand, drift eller fare for innsug og tilbakeslag.”

Regelbrudd ved 4 av 5 vannverk i 2012 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jdwjvz/regelbrudd-ved-4-av-5-vannverk-i-2012?utm_source=vgfront&utm_content=row-16

“Ledningsnettet på 491 vannverk ble revidert. Disse vannverkene leverer drikkevann til minst 3,88 millioner fastboende, som utgjør 77 % av Norges befolkning. Tilsynsperioden var hele 2012.”

Fikk sjokk da de så drikkevannet https://www.tv2.no/nyheter/10653906/