1

Heltemotets dag 19. juni

Oversatt av Oversettelsesutvalget i Tjen Folket Media.

Orginal fra Incendiary News: https://incendiarynews.com/2019/06/19/proletarian-history-glory-to-the-day-of-heroism/ (English)

Proletarisk historie: Heder til heltemotets dag

av Mike Talavera

Den 19. juni 1986 kjempet revolusjonære fra Perus Kommunistiske Parti og Folkets geriljahær til siste slutt mot den folkemorderiske peruanske staten i et angrep på fengsla El Fronton, Lurigancho og Callao i området rundt Lima. Mer enn 250 døde i en heroisk hard kamp mot styrkene til reaksjonen og imperialismen som lever videre i dag som et symbol for motstand og opprør.

I årene opp til heltemotets dag, hadde fengsla blitt forvandla fra utslettelsessoner til det formann Gonzalo beskrev som “lysende skyttergraver av kamp”

El Fronton, som hadde blitt gjenåpna i 1982 spesifikt for å fengsle revolusjonære som var dyktige fengselsrømlinger, hadde blitt tatt over av de innsatte. De innsatte på øya hadde i 1986 et bibliotek fylt med bøker,  dreiv politisk skolering, økte livskvaliteten til alle innsatte, produserte artikler til inntekt for revolusjonen, og de utvikla kommunale måltider og treningsopplegg, lagde våpen, tunneler og annet forsvar. Vaktene turte ikke gå inn i celleblokka kjent som den blå paviljongen.

Lurigancho- og Callo-fengsla hadde på samme måte blitt forvandla til høyborger for folkekrigen, der fangene ikke lenger var delt inn i gjenger, men var samla i sin kamp mot staten.

18. juni 1986 hadde fangene i El Fronton, Lurigancho og Callao tatt gisler og utstedt en liste med 26 krav, høyest blant dem var protesten mot regjeringas plan å flytte mange av dem, tiltalt for “terrorisme”, til et nytt høysikkerhetsfengsel kjent som Canto Grande.

Siden innledninga av folkekrigen i Peru den 17. mai 1980, hadde den forvitrede peruanske staten intensivert sin represjon mot Perus Kommunistiske Parti og massene. I 1986 hadde regjeringa blitt frustrert av de revolusjonæres motstandsdyktighet mot de folkemorderiske forsøka på å utrydde dem, og forsøkte å gjøre et avgjørende slag mot folkekrigen ved å massakrere fanger.

De ble ikke skremt, fangene i alle de tre fengsla gjengjeldte overfalla med kniver, armbrøst, konfiskerte maskingevær og eksplosiver, og holdt ut i 24 timer. Mens de kjempet til døden, sang de Internasjonalen og andre revolusjonære sanger, ubeseiret i sin revolusjonære optimisme. De overga seg aldri til sine undertrykker.

I dag fortsetter kampen for å feire heltemotets dag. Tidligere i år, rev den peruanske staten ned et mausoleum satt opp for de falne martyrene av El Fronton. Massene gjorde sitt beste for å beskytte dette hellige stedet. De holdt bannere der det stod “Nedrivinga er fortsettelsen av folkemord!”

17. april i år drepte fascisten Alan Garcia seg sjøl for å unngå den samme reaksjonære staten som han som president hadde leda mot folkekrigen. Den siste handlinga til denne klassefienden dømmer han til glemmeboken, mens de revolusjonære fangenes modige død har gjort dem til det tapreste, mest utholdende symbolet på motstand.

I en tale et år etter heltemotets dag, hyllet formann Gonzalo fangene og opphøyet minnet deres. “På denne måten fortsetter krigsfangerne, som de store massene av historien, å vinne kamper etter døden, fordi de lever og kjemper inni oss, og erobrer nye seire. Vi føler deres energiske og uutslettelig tilstedeværelse skinne og pulsere, lærer oss i dag, i morgen, og for alltid hvordan vi ofrer livene våre for partiet og revolusjonen.”

I 1983 draperte de revolusjonære i El Fronton en enorm rød banner over muren til fengselet, med en beskjed til revolusjonære fanger i USA. “Herfra, kamerater, fra El Fronton,” stod det, “et skittent reaksjonært fangehull som vi har konvertert til en frontlinjegrav, sender vi våre varmeste hilsener og støtte til de heroiske revolusjonære fangene i USA, som i uhyrets mage har våget og fortsatt våger å reise seg i opprør.”

Incendiary oppfordrer alle våre lesere til å fortsette å våge å kjempe i uhyrets mage og til å hedre disse martyrene som lever videre i alle revolusjonære som kjemper mot undertrykkelse i verden i dag. Må hver av oss strebe etter å gi våre liv så helt og oppriktig som de gjorde i tjeneste for den internasjonale kommunistiske bevegelsen og folkekrigen. Heder til heltemotets dag!