1

Jan Bøhler forsvarer politivolden og sprer mistillit mot massene

Av en bidragsyter for Tjen Folket Media

I et innlegg med tittelen «de beskytter seg bak politi-fiendtlighet» går AP-politiker Jan Bøhler til angrep på ungdommen øst i Oslo.

På tirsdag omringet politiet ungdommer på Bogerud øst i Oslo og gikk løs på flere med batong. Etter det fulgte en bølge med hets mot ungdommene i media, med toppolitikere som krevde mer «disiplin» og politiet som pekte ut og hetset folk med «innvandrerbakgrunn». Du kan lese mer om saken her.

Jan Bøhler er stortingspolitiker for AP. Han bor på og fremstiller seg som en kjær venn av østkanten i Oslo, og uttaler seg ofte om problemer der når det kommer opp i media. Han har tidvis også kommet med «forsvar» av de verste skrekkbildene av østkanten. Men hans forsvar ligner mest på en «nyansering» og det han nyanserer er i sin kjerne løgnfull propaganda mot ungdommen øst i Oslo.

I hans innlegg med hyllester til politiet og angrep på østkantens ungdommer avslører han sin sanne borgerlige karakter. Og viser at hans overfladiske østkantsidentitet ikke bør lure noen. Han er en fiende av proletariatet og av ungdommen og bydelene han later som han vil hjelpe.

Han insinuerer at det dårlige bildet av politiet som kommer fram er noe bare gjengkriminelle har fordel av, og noe de har konstruert.

Dette er et hån mot de som har stått fram i media den siste uka og fortalt om forfølgelse, trakassering, vold og urettferdig behandling fra politiet. Det er i praksis å insinuere at de er gjengkriminelle og løgnere.

Et gjennomgående tema i teksten hans er en enorm hyllest til politiet. Han skriver blant annet:

“Hvis det er en ting politiet har vært spesielt opptatt av hele tida, så er det å jobbe slik at de ikke kan beskyldes for å diskriminere, trakassere eller stigmatisere noen grupper. Dette gjentas og gjentas i politiutdanningen og i det daglige arbeidet. Jeg ser ofte hvordan forebyggende politifolk gjør sitt ytterste og beste for å bli oppfattet positivt når de jobber i utsatte miljøer.”

Han har kanskje rett i at politiet dels forsøker å fremstille seg slik. Men politiets fremstilling av seg selv er løgn. Vi er mange som ikke har glemt og aldri kommer til å glemme drapet på Obiora utført av en rasistisk politimann i 2006. Politiet frifant sine egne handlinger.

Også de senere årenes internering og massedeportasjoner av asylsøkere viser politiets diskriminerende og rasistiske handlinger. Mangen av disse har hendt under Stoltenbergs regjering, og mange blir fortsatt utført etter regler innført av AP-regjeringen. Politiet begår kontinuerlige overgrep mot menneskerettighetene i interneringsleiren på Trandum.

Han skriver også:

“I disse miljøene er beskjeden derimot at den som snakker med politiet er en tyster eller «snitch» som skal tas hardt. Når det skjer hendelser lager de sine versjoner av hva som har skjedd, som alle får beskjed om å si, slik at de skal slippe unna straffeforfølging og imøtegå politiet.”

Det at massene viser sterk motstand mot tystere er noe som gjøres for å forsvare hverandre og er ikke noe dårlig, det er bra. Jan Bøhler jobber svært aktivt for at politiets klør skal nå dypt inn i massene. Om folk tyster på hverandre blir det mye lettere for politiet og få folk til å gi etter for politiundertrykkingen og det blir vanskeligere å forsvare hverandre. Det blir lettere for politiet å gjennomføre deporteringer. Og det blir lettere for politiet å utføre politisk represjon mot folks spontane motstand og mot revolusjonær og antifascistisk organisering. Til fordel for den sosialdemokratiske politikken han selv fører i tillegg til andre sosialdemokratiske grupper som Rødt og SV. En politikk som ikke tjener til annet enn å lede alle folkets kamper mot legalisme. Det tjener til forsvar av dagens råtne system med dets økende fascistiske tendenser.

Bøhlers hyllest av politiets «dialog» er også reaksjonært. «Dialog» fra politiet er ikke en motsetning til vold og undertrykking slik sosialdemokrater får det til å virke som. Tvert om er det et forsøk fra politiet på å systematisk infiltrere massene, proletære områder, og radikal og revolusjonær organisering. Det gir politiet mer kjennskap til menneskene de jobber for å undertrykke. Og det eroderer tillit blant de som opplever undertrykking fra politiet og behøver beskyttelse. Og det gjør det vanskeligere å handle mot politiet. Det gir politiet større muligheter til å utpresse folk og skape potensielle tystere. Og det har en lang historie som et våpen mot revolusjonære, fra demonstranter på gata til væpna geriljabevegelser.

Massene og ungdommene som ikke har tillit til politiet, og som viser hat, avsky og motstand som svar, er ikke gjengkriminelle. Det er de virkelige heltene som i framtiden kommer til å gjøre revolusjon.

Jan Bøhlers forsøk på å spre sin gift, å spre mistillit mot de dypeste massene, og oppfordringer til angiveri bør alle avvises. Og svaret bør være mer kamp mot politiet og revolusjonær organisering!

Jan Bøhlers innlegg:

https://www.nettavisen.no/nyheter/de-beskytter-seg-bak-politi-fiendtlighet/3423823149.html

Politivold og trakkasering lot ungdommer i Oslo: