Klassekampens historie i bilder: Borgerskapet tar makten, proletariatet entrer scenen