Klassekampens historie i bilder: Kapitalismen vokser – kolonialisme og motstand