1

River romfolks leir og bryter menneskerettighetene

Klokken er åtte på morgenen i Kristiansand og det er dagen etter valget. Ansatte fra Statens vegvesen og Kristiansand kommune står klare. Under Vesterveibrua har det i en årrekke ligget en leir som romfolket har benyttet seg av i sommerhalvåret. Inntil i år har romfolket fått muligheten til å sove i kjelleren på en nedlagt skole i vinterhalvåret. Men ettersom denne har blitt renovert og er ombygd til leiligheter, er nødinnkvateringstilbudet usikkert i tiden fremover. Nå skal leiren deres rives, folk skal ut og alt av gjenliggende eiendeler skal kastes og destrueres.

Slik ser en av hyttene ut, som romfolket har bygd seg i leiren. Tilstandene kan minne om en slum.

Unnskyldningen for dette overtrampet er en hendelse som skjedde tre måneder tidligere; natt til søndag 23. juni. Like over klokken tre på natten rykket nødetatene ut til en brann i leiren og fikk slukket denne raskt. Ifølge romfolket selv hadde noen satt fyr på dynene deres. Dette er en kulminering av flere år med trakassering av romfolket lokalt. 

Skaden fra brannen hadde et begrenset omfang, men noen svimerker på et fjernvarmeanlegg, samt betongen og rekkverket på brua.

I et oppslag hengt opp i leiren av Statens vegvesen står det blant annet følgende:

“Det skal utføres reparasjon av fjernvarme, samt utbedring av skader på brua som en konsekvens av brannen natt til søndag 23. juni. Etter disse utbedringene vil området ikke være tilgjengelig for ny etablering.”

I et intervju med Fædrelandsvennen understreker prosjektleder Jack Sylte i Statens vegvesen, at tidspunktet ikke har noe med valget å gjøre – samtidig som han sier: 

Det er ikke noen som har bedt oss om å velge dette tidspunktet. Det har jo gått litt politikk i dette, også. Vi har tenkt at vi ikke ønsket at det skulle kunne brukes i en valgkamp.

Det er usikkert om rivingen og utkastelsen har noen sammenheng med Gartnerløkka-prosjektet, der brua over romfolksleiren skal rives og bygges på ny.

I seg selv er det en skam at mennesker må leve i så umenneskelige kår. Men det at Statens vegvesen og Kristiansand kommune rotter seg sammen for å fjerne mange av romfolkenes eneste tak over hodet, uten å tilby alternativ husly – er et direkte brudd på FNs menneskerettighetserklæring, som Norge har signert og forpliktet seg til. Dette er et slående eksempel på hvordan myndighetene i Kristiansand tråkker på de laveste i samfunnet.

Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

Punkt 1, artikkel 25, De forente nasjoners menneskerettighetserklæring

En korrespondent for TFM har pratet med lokale romfolk. De gir uttrykk for at tilværelsen er prekær. De er dypt fortvilet over rivingen av leiren. Noen sier de vil prøve å reise videre til en annen by, mens andre sier de nå sover på gata. Fremtiden er usikker for byens romfolk.