1

Splittelse blant nazistene

De siste årene har «Den Nordiske Motstandsbevegelsen» (NMR), mer kjent som “Nordfront” etablert seg og vokst i Norge. Dette med hjelp og ledelse fra Sverige, der organisasjonen er størst og har sine aller fleste ledere og aktivister. Organisasjonen har de siste årene blitt enerådende når det kommer til den åpne nazismen, hovedsakelig fordi alle andre riksdekkende (svenske og norske) nazigrupper har blitt lagt ned etter mye motstand.

Nationaldemokraterna, Svenskernas Parti (tidligere National-Socialistisk Front), Fria Nationalister og til slutt Nordisk Ungdom, har alle pakket sammen og forsvunnet, etter indre splid og hardt ytre press. I Norge har BootBoys, Vigrid og Norgespatriotene gått samme vei.

Da organisasjonen begynte å etablere seg i Norge ble den ledet av svenske Klas Lund. Klas Lund drepte i 1986 en antirasist som forsøkte å hjelpe innvandrere som ble angrepet av Lund. I 2005 ble han pågrepet hjemme hos Tommy Olsen i Kristiansand, der han var i dekning etter at han rømte fra fengsel i Sverige. Tommy Olsen har vært en synlig figur i den norske grenen av organisasjonen og har bakgrunn i Boot Boys. Som medlem i den gruppa knivstakk Olsen to afrikanere i et rasistisk angrep i Stavanger i 2000.

Expo, Aktuellt Fokus og Filter Nyheter melder om en splittelse i NMR. Den nye organisasjonen heter Nordisk styrke (NS) . Blant de som står i spissen for den nye organisasjonen er:

Klas Lund, Grängesberg, beskrevet tidligere i artikkelen.

Emil Hagberg, Sunnansjö, mest kjent fra et svært brutalt og hensynsløst angrep på en antirasistisk demonstrasjon i Kärrtorp, Stockholm.

Anders Rydberg, Stockholm, stedfortredende leder. Dømt for å ha deltatt i angrepet i Kärrtorp. Dømt for våpenlovbrudd og forberedelse til grovt våpenlovbrudd.

Haakon Forwald, Ludvika, som i mange år har ledet den norske grenen på avstand fra Ludvika i Sverige.

På bilder ser man også at flere av de nazistene som har stått i første rekke for organisasjonen, for eksempel som “skjoldbærere” har blitt med på Lunds lag i splittelsen. Både Rydberg og Hagberg har tidligere utmerket seg som lite “diplomatiske” i verbale sammenstøt som er tatt opp på film. De har hatt en annen og mer konfronterende stil enn for eksempel nazisten Öberg, som har drevet med dukketeater fra talerstolen.

Samtidig må det understrekes at dette ikke er noen ideologisk splittelse. Det er kun snakk om metoder, taktikk og hvem som skal bestemme. Fascismen er i sitt vesen eklektisk og opportunistisk. Det sier seg derfor ikke selv hvordan de to gruppene vil utvikles. At nazister splittes er heller ikke noe nytt. Tvert om, det særegne med situasjonen de siste årene har vært NMR sin relative ensomme dominans blant nordiske nazister. Nå er denne igjen brutt.

Mulige årsaker til splittelsen

Begge organisasjonene har uttalt seg svært vagt angående splittelsen og hverandre. Svært mange medlemmer i NS er dømt for svært profilerte voldssaker. Mange kommentatorer tror derfor at den nye organisasjonen kommer til å være mer aggressiv og voldelig. Ifølge et innlegg i svenske EXPO, så representerer splittelsen og den nye gruppen en økt terrortrussel. Jonathan Leman researcher, for EXPO, har også uttalt seg til svenske Arbetaren at det ikke var en uventet splittelse og blant annet handlet om NMRs leder Simon Lindbergs ønske om å gjøre organisasjonen bredere. Og at de to gruppene kan forsøke å overgå hverandre i voldshandlinger.

Den antifascistiske kampen bør fortsette mot nazistene i både NMR og NS. Selv om splittelse muligens kan svekke nazistene må man ikke tro at de kommer til å ødelegge seg selv uten kamp. Alt reaksjonært er det samme, som Mao sa, slår man det ikke så faller det ikke.

Den norske avdelingen med Tommy Olsen i spissen er per i dag i hovedsak lojale mot Lindbergs NMR. Det kan man se av Tommy Olsens deltagelse på NMR sine siste “nordendager”.

Kilder:

https://expo.se/2005/03/klas-lund-gripen-i-norge

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/na-marsjerer-de-i-gatene-igjen-1.13394305

https://expo.se/2019/08/splittring-i-nmr-%E2%80%93-flera-framst%C3%A5ende-profiler-l%C3%A4mnar

aktuelltfokus.se/nmr-nazisterna-splittras-drapdomd-bankranare-bildar-ny-organisation

filternyheter.no/splittelse-i-nynazist-miljoet-norske-haakon-forwald-hevder-a-vaere-en-av-lederne-utbrytergruppe/

www.arbetaren.se/2019/08/14/nmr-splittras-klas-lund-bildar-ny-nazistgrupp/?fbclid=IwAR273UFnIKkldnlBdq7cv9tvVzQc-OuqYNzolQzSs-5omOcyzQxoJZtZcws

https://expo.se/2019/08/ett-splittrat-nmr-%C3%B6kar-risken-f%C3%B6r-terror?fbclid=IwAR2m1pZqI3MV1bUvg3ngzl0vuMplH9TVY98DcdgrD21kYFmlI03Y3AR1KKo