1

Bokomtale: ‘Antifascist handbook’

Bilde: Bokas forfatter, Mark Bray.

«En bekjemper dem ved å skrive brev og ringe, så en ikke trenger å kjempe mot dem med nevene.

En kjemper mot dem med nevene så en ikke trenger å kjempe mot dem med kniver.

En kjemper mot dem med kniver så en ikke trenger å kjempe mot dem med skytevåpen.

En kjemper mot dem med skytevåpen så en ikke trenger å kjempe mot dem med stridsvogner.»

En Antifa-aktivist fra Baltimore, USA

Bokomtale – «Antifa, antifascist handbook», av Mark Bray

«Antifa» tar sikte på å gjenfortelle en sammenfattet antifascistisk historie, for å øke kunnskapen om antifascisme.

Boka til Bray er etter eget utsagn den første transnasjonale sammenfattede historien om antifascisme i etterkrigstiden på engelsk. Bray har bakgrunn fra den anarkistinspirerte Occupy Wall Street-bevegelsen, noe som har gitt han tilgang på intervjuobjekter få andre journalister hadde hatt mulighet til å treffe.

Første halvdelen av boka er historie, men resten prøver å være ei «slik gjør du det»-bok for folk som vil drive med antifascisme. Den er smekkfull av tips og råd fra antifascistiske kamper både før krigen og helt frem til i dag.

Det første kapittelet handler om antifascisme i mellomkrigstida. Om opprinnelsen til antifascistisk symbolbruk. At overalt der det vokser frem fascisme, vil det også gro antifascisme. Et av høydepunktene er blokaden som stoppa Oswald Mosley ved Cable Street, men det er også flere spennende historier om Italia, Spania og Tyskland.

Boka er her veldig detaljert og informativ, men har en tydelig sympati for autonome og anarkister. Dette kommer spesielt tydelig frem i delen om den spanske borgerkrigen, der den går langt i å angripe kommunistenes innsats.

Boka nikker anerkjennende mot den antifascistiske motstanden under andre verdenskrig, men går kjapt videre.

Det andre kapittelet tar for seg antifascisme fra 2. verdenskrig frem til 2000. Om hvordan ulike miljøer av nødvendighet vokste sammen i kampen mot en felles trussel. Punkere, skins og minoriteter som stod sammen og forsvarte seg mot trusler. I mainstream oppfatningen er det en del som tror at skinheads er nazister. Opprinnelig var det ikke det, men nazister har forsøkt å stjele denne subkulturen. Naziskins kalles boneheads, mens andre skins formet flere felleskap for å slå tilbake, som feks SHARP (Skinheads Against Racial Prejudice) eller RASH (Red and Anarchist Skinheads).

Bokas omslag.

Kapittel tre handler om antifascisme fra tusenårsskiftet. Noen av høydepunktene herfra er blokadene i Sverige og i Dresden, der antifascister av alle slag var med på å blokkere og hindre nazimarsjene. Om fremveksten av det forfatteren kaller «Pinstripe Fascists» (dressfascister).

Om Hellas, og hvordan Gyllent Daggry, nazipartiet som lenge hadde vært en vits som ingen tok seriøst, plutselig fikk både oppslutning og fremgang etter finanskrisa sendte landet ut i ei økonomisk hengemyr i 2008…

Den siste delen av boka med kapitler som “Five Historical Lessons for Anti-Fascists” og “ ‘So Much for the Tolerant Left!’: ‘No Platform’ and Free Speech,” er en serie debattinnlegg, der Bray forsøker å ta tak i mange av motforestillingene som antifascister møter. Kan man ha voldelig og ikke voldelig antifascisme på samme tid?

Massemobilisering kontra militant organisering, hvilke fiender antifascister har mot seg, og hvordan velge taktikk mot ulike fiender.

Her viser dessverre boka en svakhet, den er svært tydelig i hvordan kontre åpne nazister eller muslimhatere som f.eks. SIAN. Men den mangler en fremgangsmåte i hvordan bekjempe såkalte dressnazister som sitter i parlamenter eller kommunestyrer.

Boka er interessant og kan både leses av folk som er nysgjerrige på hva antifascisme er for noe og for drevne antifascister.

Boka finnes i sin helhet her: Antifa, antifascist handbook
Lydboka lest av Keith Szarabajka