1

Frihet for formann Gonzalo!

Vi deler her en uoffisiell oversettelse av en uttalelse fra Fronten til forsvar av folkets kamper – Ecuador. De tyske kameratene i Dem Volke dienen har delt en engelsk oversettelse som vi har oversatt for Tjen Folket Media.

Frihet for formann Gonzalo!

Den 12. september kunne vi nok en gang markere dagen for arrestasjonen av formann Gonzalo.

Vi kan ikke benekte at dette var et tilbakeslag for den nydemokratiske revolusjonen i Peru, samt også et tilbakeslag for det internasjonale proletariatet. Men, selv om det er sant at folkekrigen i Peru måtte gjennomgå en nødvendig omstilling og tempoendring av sin utvikling, var dette på ingen måte et absolutt nederlag for folkekrigen.

Som ethvert scenario som opplever en endring av sine krefter og sin bevegelse, genererte tilfangetagelsen av formann Gonzalo en situasjon som revisjonismen og opportunismen forsøkte å utnytte til å endre partiets retning, forløpet av folkekrigen og, forgjeves, til å minimere eller fornekte bidragene fra formann Gonzalo til marxismen-leninismen-maoismen.

Ynkryggene, opportunistene og revisjonistene fant ikke et bedre argument for å slippe løs sine hundedrømmer (sic) enn å påstå at folkekrigen ble beseiret. Uten å bli trøtte av all klynkingen, hevdet de hardnakket at folkekrigen hadde oppfylt sitt opprinnelige mål; å eliminere halvføydaliteten og at Perus karakter dermed var endret. De hevdet det var blitt et avhengig kapitalistisk land, der det åpenbart ikke lenger var behov for en demokratisk revolusjon av en ny type (nydemokrati). Dermed mente de det var nødvendig å gjenoppbygge partiet for å kunne lede den sosialistiske revolusjonen. Men først anerkjente det det «gode» i det gamle demokratiet og banet vei for en revolusjon via den parlamentariske veien, det vil si gjennom valg. Disse elendige folka gjenopptok den byråkratiske veien ut av vanskelighetene som folkekrigen gikk inn i.

Det er tydelig at det å karakterisere Peru som et avhengig kapitalistisk land [og ikke lenger et halvføydalt land, oversetteren] er en ny unnskyldning for å ikke forplikte seg til revolusjonen, å se vekk fra folkekrigen og for å gå tilbake til start. Slu beist!

Til tross for at revisjonismen ønsker å sverte formann Gonzalo og ta all ære fra ham, slik de i tidligere gjorde med Lenin, og særlig med Stalin, kan de ikke lykkes med dette. De kan ikke lykkes, fordi den objektive virkeligheten viser oss at nettopp fra han ble tatt til fange, så har mange organisasjoner, bevegelser og partier som er i en prosess av å gjenreises eller bygges, i hele verden og hovedsakelig i Latin-Amerika, ikke bare omfavnet marxismen-leninismen-maoismens faner, men også Gonzalos tenkning. De er i ferd med å erkjennelse bidragene han ga til marxismen-leninismen-maoismens teori og praksis. Og det er verdt å merke seg at de organisasjonene, partiene og andre som har nektet for bidragene til formann Gonzalo [under dekke av røde flagg], har blitt revisjonister og opportunister som raskt har reist den svarte byråkratiske banen og i noen tilfeller har disse gått oppløsning og revolusjonær passivitet.

Etter 27 år der formann Gonzalo har sittet fanget, vil kommunistene, fattigbøndene og andre undertrykte og utnyttede masser i Ecuador, uttrykke den mest inderlige og røde hyllesten til den største kommunisten i vår tid, formann Gonzalo.

Vi hilser hans faste og sterke motstand mot det elendige fengselet han har blitt utsatt for, pint av de mest uhemmede og utenkelige formene for tortur gjennom alle disse årene, holdt i absolutt isolasjon i lange perioder, uten at de har vært i stand til å redusere eller svekke hans stilling som den røde solen for den proletariske verdensrevolusjonen.

Frihet for formann Gonzalo!

Lenge leve Gonzalos tenkning!

Lenge leve folkekrigene i Peru, India, Filippinene og Tyrkia!

Lenge leve marxismen-leninismen-maoismen, Gonzalos tenkning!