1

Åpen rasisme fra justisministeren

I forbindelse med demonstrasjoner mot den gamle tyrkiske statens brutale angrep på Nord-Syria, brøt det lørdag ut to slagsmål. I rettferdig harme og frustrasjon førte provokasjoner til at sinnet rant over for en del deltakere. Anledningen brukes til sjåvinistisk hets fra justisministeren.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier:

“- Det er viktig for oss å ha ytringsfrihet, men nå er vi i Norge og da begrenses den ytringsfriheten, og vi går ikke løs på hverandre i gatene. Det er et brudd på tillitsforholdet vi har, og vi må sørge for at ikke sånt skjer igjen.”

Det er ganske tydelig at justisministerens kommentar om at “nå er vi i Norge” kommer fordi mange av demonstrantene er kurdere. Dette er en sjåvinistisk uttalelse. Det er typisk norsk sjåvinisme, der man framstiller “de andre” som usiviliserte som ikke kan oppføre seg.

Ekstra smakløs blir sjåvinismen, når vi vet at i akkurat denne stund myrdes kurdere av den tyrkiske krigsmaskinen. Barn dør i foreldrenes hender, etter tyrkiske bombetokt. Og justisministerens første innskytelse er å understreke at “nå er vi i Norge”.

Hans udemokratiske og prinsippløse sinnelag kommer også til syne, når han antyder at ytringsfriheten bare gjelder så lenge folk oppfører seg pent.

Den norske staten er Tyrkias venn og allierte. Den norske staten bryr seg ikke om det kurdiske folket. Og ministeren bruker anledningen til rasistisk hets. Det bør vekke avsky hos alle solidariske mennesker.