1

NAV-skandale rammet tusenvis

Bilde av NAV-direktøren og arbeids- og sosialministeren.

Det meldes at minst 26 mennesker er blitt fengslet som følge av at NAV har tolket reglene for strengt. Tusenvis er rammet. Mange personer har urettmessig mistet rettigheter fordi de har besøkt andre europeiske land. Dette er et eksempel på hvordan systemet tramper på fattige og syke.

VG skriver:

“Alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og mistet retten til disse kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land, kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.”

En av de dømte sonet mer enn 8 måneders fengsel på grunn av NAV.

Dette viser ikke bare hvordan NAVs tolkning av reglene kan ramme folk, og da særlig fattige og syke, men at domstolene ikke gir disse noen sikkerhet mot vilkårlig forfølgelse fra byråkratiet. Tvert om – domstolene er et partisk redskap for de som har makta.

NRK skriver om omfanget av skandalen:

“– Fleire er urettmessig melde og fått til dels store tilbakebetalingskrav frå Nav på grunn av denne feilen. Fleire personar er dømde til fengsel eller fått andre straffereaksjonar, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).”

På stortinget fører skandalen til mulige problemer for regjeringen. NRK skriver:

“Flere partier er svært kritiske til det som er kommet fram i trygdeskandalen, hvor flere personer skal være straffet på feil grunnlag. Nå vurderer Rødt å fremme mistillit.”

Riksadvokaten går også ut og sier at skandalen er varslet alt for sent. Allerede i 2017 begynte oppryddingen, men han fikk ikke informasjonen da.

Nå varsles det opprydding og saken brukes i politisk spill mellom partiene. Folk vil få erstatning, men i dette systemet er erstatninger for slike feil som regel relativt små. For eksempel kan det være snakk om 100-200.000 kroner for et helt år i fengsel som uskyldig dømt.

Kan ha krav på kompensasjon

Uskyldige fanger får lavere erstatning